SOHBET KONULARI - 53

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- A’raf Sûresi (7) / 26:  Ya AdemOğulları... Hakikaten size SEV’AT’ınızı (cesed, avret mahalli) örtecek libas ve süs-zinet olan giysi İNZAL ettik... Takva Libası elbette en hayırlısıdır... İşte bu Allah Ayetlerindendir ki belki düşünüp öğüt alırlar. (“B” Meali)

A’raf Sûresi (7) / 26:  Ey Âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek elbise inzal ettik. Takva elbisesi elbette en hayırlısıdır… İşte bu Allah ayetlerindendir ki belki düşünüp öğüt alırlar. (İbn-i Arabî Hz. Hırka Kitabı / 34)

2- Saib İbnu Hallâd el-Ensâarî (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) şunu söylediler:

—Cibril (a.s.) bana gelip, ashabıma ve beraberimde olanlara Telbiye -veya ihlâl dedi- çekerken seslerini yükseltmelerini emretmemi emir buyurdu." (Hadis/1269)

[Telbiye: Lebbeyk demek.

Lebbeyk: Buyurunuz, emredersiniz / Benim muhabbetim sanadır, başkasına değildir, sıdk ve ubudiyyetim dâim sanadır / İcabet etmek]

3- Ebû Musâ (r.a.)anlatıyor:

—Bir sefere (Hayber Seferi) çıkmıştık. Halk (yolda, bir ara) yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) (müdahale ederek):

—Nefislerinize karşı merhametli olun. Zîra sizler, sağır birisine hitap etmiyorsunuz, muhâtabınız gâib de değil. Sizler gören, işiten, (nerede olsanız) sizinle olan bir Zât'a, Allah'a hitab ediyorsunuz. Dua ettiğiniz Zât, her birinize, bineğinin boynundan daha yakındır" dedi." (Hadis-i Şerif / 1750)

4- Bir gün Musa (a.s.) münacatı esnasında şöyle dedi:

-İlâhi sen neredesin?.. Yakınımda isen, yavaş konuşayım. Uzakta isen bağırayım. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 230)

5- Allah-ü Teâlâ Peygamberlerine gönderdiği bazı kitaplarında şöyle buyurmuştur:

—Ey Âdemoğlu, ben öyle Allah’ım ki, benden başka ilah yoktur; ancak ben varım. Ben her neye “ol” dersem, “olur”.  Bana itaat et ki seni de benim gibi kılayım, bir iş için “ol” diyesin “ola”. (Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 59)

6- Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz. Ali)

7- Deccaliyet safında yer alıp, Allah Rasûlü`ne hizmette olanları düşman görenler bilsinler ki, dindarlara saldırmakla asla Allah Rasûlü`ne ve açıkladığı DİN`e zarar veremeyeceklerdir. (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Hazreti Muhammed’in Mucizevî Tespiti / S:81)

8- “Hakikati" net ve tek görmek için de basîrete ve ilim gözlüğüne ihtiyaç vardır ki onun iki camından birisi, "B" harfi ilmi, diğeri "el AHAD-üs SAMED" ilmidir.

(Ahmed HULÛSİ – “B” Meali / Anlamak İçin Ön Bilgi)

9- … İnsan isimlerin bilgisini kendi hakikati vasıtasıyla elde etmiştir. Böylece yeryüzünde halifelik hakkı sadece onun için ortaya çıkmıştır. O halde İnsan-ı Kâmil, âlemde Hakk’ın halifesi, yaratıklar içinde Hakk’ın vekilidir. İnsan-ı Kâmil, hakkında hüküm verilen şeyin hakikatinin yeteneğine göre ilâhî isimlerin hükümlerini âlemde uygular. Böylece İnsan-ı Kâmil, âlemde farklı sûretlerde görünür.

(İbn-i Arabî Hz. Allah Kimleri Sever? / 20)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 14.11.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com