SOHBET KONULARI - 54

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Hadid Sûresi (57) / 13: O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere: “Bize nazar edin/bizi bekleyin (sırat?) ki nurunuzdan iktibas edelim (kapıp yararlanalım)”der... “Arkanıza (dünyaya) dönün de bir nur iltimas edin/talep edin” denildi (o vakit)... Nihayet aralarına bir kapısı (melekût) olan bir sur (kalın duvar; atom boyutu) darbedilir/çekilir ki onun (o sur’un) batını (iç âlemi) içinde rahmet (ilahi özellikler) vardır, onun zahiri azab tarafındandır. (“B” Meali)

Hadid Sûresi (57) / 13: O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman edenlere şöyle diyeceklerdir: "Bize bakın da sizin nurunuzdan alalım?" Onlara: "Arkanıza dönün de nur arayın!" denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir ki, onun içinde rahmet, dışında da azap vardır. (Elmalılı Meali)

2- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Eğer “Bismillah” dersen, melekler seni havaya kaldırıp göğün içine sokarlar, insanlarda ardından öyle seyrederlerdi. (Râmûz’ül Ehâdîs – 4426)

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Eğer siz başınızdaki emirlerinizi eleştirmemiş olsaydınız, Allah onlara bir ateş gönderip helâk ederdi. Allah ancak onları, sizin eleştirileriniz sebebiyle koruyor.

(Râmûz’ül Ehâdîs – 4443)

4- Sabrettikten sonra, nefsini zaferle müjdeleyebilirsin. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 31)

5- Her şey Allah’a kavuşmakla son bulur. Sen de Hakk’a vasıl olduğun zaman manen ve maddeten tekâmülünü tamama erdirmiş sayılırsın. 

 (Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 59)

6- Kur’ân, "Ulül Elbâb" indinde, "teklif" görünümünde "tespit"ten ibarettir!
[Ulül Elbâb = Öz - halis akıl sahipleri] (Ahmed HULÛSİ – Allah İlminden Yansımalar - "B" Kapsamında Kurân'a Bakış/ Anlamak İçin Ön Bilgi)

7-  Algılanan ve algılanamayan, bilinen ve bilinmeyen her şey, bu şuurlu ve bilinçli "NOKTA"nın varlığındaki isimlerin işaret ettiği özellikler ile gene ilimde varolmuş "ilmî suret"lerdir. (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Anladığım İslâm / S:16)

8- İblis unsur âleminden olduğu için insan ile hemcins sayılırdı. Bununla birlikte, İblis’te baskın olan unsur ateş idi ve onun ateşi, nuruna baskındı.

…

Nitekim Âdem de unsurlar âlemindedir. Âdem’e baskın olan şey toprak olsa bile, onun nuru toprağına baskındır. Böylece insan türü, itaatkâr olmuştur.

(İbn-i Arabî Hz. Allah Kimleri Sever? / 24)

9- Vuslata ermek de ancak Rab sıfatına vakıf olmakla hâsıl olur.

(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 94)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 21.11.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com