SOHBET KONULARI - 56

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- A’raf Sûresi (7) / 57: Rahmetinin önünden rüzgarları (ilahi nefhaları) müjdeci olarak irsal eden O’dur... Nihayet (rüzgarlar) ağır bulutları (sıfatları) yüklenip ref’edince, onu ölü bir beldeye sevk eder, onunla (B sırrınca) su inzal eder ve onunla (B sırrınca) her türlü semereden (meyva; marifet, kemalat) çıkarırız... İşte (biz), ölüleri böyle çıkarırız... Umulur ki tezekkür edersiniz. (“B” Meali)

A’raf Sûresi (7) / 57: Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgârları gönderen O'dur. O rüzgârlar, yağmur yüklü bulutları yüklenince, onu kurak bir memlekete gönderir, sonra onunla yağmur yağdırır ve onunla her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte Biz, ölüleri de böyle diriltiriz. Gerekir ki düşünür, ibret alırsınız. (Elmalılı Meali) 

2- Hz. Ebu Zerr (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.s.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. (K.S. 3318)

3- Rasûlullah (s.a.s.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Ümmetim dalâlet üzerine toplanmaz. Öyle ise aralarında ihtilaf görürseniz, size sevâd-ı âzamı (çoğunluk) iltizam (yapışma / birleşme) etmeyi tavsiye ederim. (Hadis-i Şerif / 441)

4- Ümit kesilince nefis rahata kavuşur. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 29)

5- … Âlemler ve içindeki her şey, "el Esmâ" seyri mertebesinde, seyrin oluşumuyla; "yok" iken "el Esmâ" özellikleriyle "var" olmuştur!

(Ahmed HULÛSİ – Allah İlminden Yansımalar - "B" Kapsamında Kurân'a Bakış/ Anlamak İçin Ön Bilgi)

6- … İşin sırrı, evren içre evrenler gerçeğini açıklayan "string teorisi" ile "holografik evren" gerçekliğini bir arada düşünerek, Mutlak TEK`liğin açılımını fark edebilmekte gizliydi... (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Tanrı Ulu mudur? / S:50)

7- Allah-ü Taâlâ bu MELEK’ i zatına bir ayna olarak yarattığı için; zatını, ancak bu MELEK’ te zuhura getirmektedir. (Abdülkerim CEYLÎ – İNSAN-I KÂMİL / Ruh Adlı Melek / 462)

8- Ahiret sermayen olsun.

Dünyayı ticaret yeri say.

Zamanını, sermayeni batırmamak için evvela ahretine sarf et.

Eğer fazla kalırsa, onu da dünyaya harca, geçimini sağla.

Sakın dünyayı sermaye, ahreti ticaret saymayasın.

(Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 119)

9- İman sahibi az konuşur, çok iş yapar.

Münafık ise az iş yapar, çok konuşur.

(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 164)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 18.12.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com