SOHBET KONULARI - 57

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Bakara Sûresi (2) / 27: Onlar, Allah ahdini (Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereğini) dünyaya geldikten sonra yerine getirmezler. Birleştirilmesini emrettiğini (bilinçteki Esmâ hakikati müşahedesini) keserler ve arzda (bedensel yaşam boyutunda) fesat çıkarırlar (bedensel arzular peşinde ömür tüketirler). İşte bunlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (“B” Meali)

 

Bakara Sûresi (2) / 27: Onlar ki, söz verip andlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi (iman ve akrabalık bağlarını) keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır. (Elmalılı Meali)

 

2- Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

Resul Allah (s.a.s.) bir gün elimden tuttu ve u açıklamayı yaptı:

Allah toprağı Cumartesi günü yarattı.

Ondaki dağları Pazar günü yarattı.

Ağaçları Pazartesi günü yarattı.

Mekruhları Salı günü yarattı.

Nuru Çarşamba günü yarattı ve onda hayvanları Perşembe günü yaydı.

Hz. Âdem (a.s.)'ı Cuma günü ikindi vaktinden sonra, ikindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde en son mahlûk olarak yarattı. (K.S. / 1664)

 

3- Resul Allah (s.a.s.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Mescitlerinizde iyi insanları anınız. Çünkü onlar anılınca meclisinize rahmet iner. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 114)

4- Bir günah çoktur, bin taat azdır. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 76)

5- "Şirk" aslı olmayan, "vehmedilen" bir kavramdır! (Ahmed HULÛSİ – Allah İlminden Yansımalar - "B" Kapsamında Kurân'a Bakış / Anlamak İçin Ön Bilgi)

6- Hastalıkların çok önemli bir kısmının sebebi strestir!... Stres ise "Rabb-ül âlemîn"den perdeliliğin sonucu olarak yaşanan bir hâldir!.
(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! /
Yanmamak İçin / S:59)

7- Öbür âlemin ve buranın en çok cefasını çekenler, kendisine ait olmayanı isteyenlerdir. Ve yapamayacakları işin peşinden koşanlardır.
(Abdülkâdir Geylânî Hz.
Fütûhû’l Gayb / 136)

8- Bu şeyh, müridin kendisi üzerindeki hakkının, kendisinin onun üzerindeki hakkından daha büyük olduğunu görür. Çünkü şeyh, söz ve terbiye açısından müridin şeyhi iken, mürid hal açısından şeyhin şeyhidir. (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 229–230) 

9- Bir kimse Allah’ı bırakır; yalnız kulların işi ile uğraşırsa.. Ona demirden zırh yaptırmak lazım. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 186)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 24.12.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com