SOHBET KONULARI - 58

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Hucurât Sûresi (49) /17:

İslam oldular diye sana minnet ediyorlar?... De ki: “İslamınız için bana minnet etmeyin... Bilakis sizi iman’a hidayet ettiği için Allah size minnet eder... Eğer (imanınızda) sadıklar iseniz (bunun böyle olduğunu zaten bilirsiniz; İslam ve iman’a hidayet size bir iyilik ve ni’mettir?)”.B” Meali)

Elmalılı Meali – Hucurât Sûresi (49) /17:

Onlar İslâm'a girdikleri için sana minnet ediyorlar. De ki: Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis sizi imana erdirdiği için Allah sizin başınıza kakar. Eğer doğrulardan iseniz (Allah'a minnettar olmanız gerekir.)

2- Allah Rasûlü (s.a.v.) bir gün ashabına şöyle buyurdu:

-İnsanlardan Allah’a yakın olanlar vardır..

Sahabeler:
-Yâ Rasûlullah, onlar kimlerdir? diye sorduklarında:

—Onlar Kur’ân ehli, Allah ehli ve Allah’ın has kullarıdır, buyurdular.

(M. İbn-i Arabî Hz. Vasiyetler / 204)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyuruyorlar ki:

—Her sultanın bir sınırı vardır. Allah’ın sınırı ise haramlardır.

Her kim sınır yakınına gelirse tehlikeye kapılması mümkündür. 

(Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 118)

4- İnsanın arkadaşı, aklının delilidir. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 85)

5- … "Allah var, gayrı yok!" İşte bu yüzdendir ki, "HAMD" sadece Allah’a ait bir olgudur! (Ahmed HULÛSİ – Allah İlminden Yansımalar - "B" Kapsamında Kurân'a Bakış / Anlamak İçin Ön Bilgi)

6- Kozmik okyanus, gerçekte "dalga" hareketinden başka bir şey değil!. Bir diğer deyişle, "bilgi" hareketliliği ve akışından başka bir şey değildir evren içre evrenler!.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Salâvat ve Ayna Nöronlar / S:85)

7- Kısmetinde yazılı şeyi istemek de ayrı bir görgüsüzlüktür. Daha doğrusu hırstır. İbadet ve kulluk tarafından incelenecek olursa şirk demek de yerinde olur.

(Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 160–161)

8- Yahya b. Maaz anlatıyor:

—İrfan sahibi için cenneti düşünmek ölümdür.

Cehennemi hatırlamak yine ölümdür.

Bu iki ölüm arasında nasıl yaşanır?..

Cennetsiz olmaz, cehenneme ise hiç kimse dayanamaz.

(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 194)

9- Eş-Şa'rani (…) şu değerlendirmeyi yapar:

- " Allah aşkına, putlara tapanlar bile, tanrılarını Allah'ın aynısı kılmaya cesaret etmezken, yalnızca "Onlara, bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz." (Zümer/3) derlerken, Allah'ın velileri, zayıf akıllıların vehmettikleri gibi tutup da kendilerinin hak ile birleştiklerini söylemeleri mümkün müdür? Böyle bir anlayış veliler için muhaldir. Çünkü her Velî; hakkın hakikatinin, başka hakikatlerden farklı olduğunu bilir. (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 143)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 02.01.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com