SOHBET KONULARI - 59

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Maide Sûresi (5) / 55:

Sizin Velî'niz sadece Allah'tır, "HÛ"nun Rasûlüdür ve (şu) iman edenlerdir ki, onlar salâtı ikame ederler ve rükû hâlinde zekâtı verirler. (“B” Meali)

Maide Sûresi (5) / 55:  Sizin asıl dostunuz Allah'tır, O'nun Resulüdür ve namazlarını kılan zekâtlarını veren ve rükû eden müminlerdir. (Elmalılı Meali)

2- Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

—Resul Allah (s.a.s.) buyurdular ki:

—Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu.

Sonra bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı.

Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır. (K.S. 14–436 / 5115)

3- Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

—Resul Allah (s.a.s.) buyurdular ki:

—Kıyamet günü, ateşten bir parça, boyun şeklinde uzanır.

Bunun; gören iki gözü, işiten iki kulağı, konuşan iki dili vardır.

Der ki:

—Ben üç takım (insanı cezalandırmak) için vazifelendirildim:

*Allah'la birlikte bir başka ilaha dua eden kimse,

*Bile bile zulmeden cebbar,

*Tasvirciler. (K.S. 14–441 / 5121)

4- Acı söz, acı yemekten hayırlıdır. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 60)

 

5- Bizatihi Kurân’ın ve yeryüzünde yaşamış en muhteşem beşer olan Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın açıklamalarını temel alan, "ALLAH" adıyla işaret edilmiş Mutlak Hakikat’in gösterdiği hedef kavranılmadan, Kurân’ın anlaşılması mümkün değildir. (Ahmed HULÛSİ – Allah İlminden Yansımalar - "B" Kapsamında Kurân'a Bakış/ Anlamak İçin Ön Bilgi)

6- İnsan beyninin farkında olarak veya olmayarak yaydığı dalgalar, aynı esasla, suyu, sudan varolmuş canlıları sürekli etkilemektedir. Bu yüzden de "İnsan düşüncelerini açıklasa da  açıklamasa da sonucunu yaşayacaktır" anlamına gelen bilgi verilmiştir Bakara suresi 284. âyetinde.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Hazreti Muhammed’in Mucizevî Tespiti / S:79)

7- Tarikat namazının zamanı sonsuzdur. Ömür boyu devam eder.

Onun mescidi Kalbdir.

Cemaatine gelince; iç âleminin dili ile TEVHİD isimlerini okumaya devam eden Bâtıni kuvvetlerdir.

İmamı ise; kalbde bulunan şevktir.

Kıblesi Hz. EHADİYET’tir. Ve samediyet cemâlidir.

(A.K.Geylâni Hz. Sırr’ül Esrar / 88,89)

8- Ana-babanın belirli bir tarzda birleşmesinden çocuğun doğumu gerçekleştiği gibi ilahi nispetlerden ana hakikatlerin meydana gelmesi de böyledir.

(İbn-i Arabî Hz. Allah Kimleri Sever? / 15)  

9- Seni anınca ölürüm, sonra dirilirim;

Ki, vuslat suyun olmasa nasıl dirilirim?..

İhsan ile dirilirim, şevkle de ölürüm;

Uğruna nice dirilir, nice kez ölürüm..

Sevgiyi bardak bardak içip de kaldım;

Amma ki, ne şarap bitti ne ben kandım.  (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 195)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 08.01.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com