SOHBET KONULARI - 6

www.sufizmveinsan.com
 

1- Bakara Sûresi -2/19: Yahut (malum) Sema’dan boşanan yağmur gibidir (onların meseli) ki onda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek vardır... Yıldırımlardan, ölüm korkusu ile parmaklarını kulaklarına tıkarlar... Allah kafirleri (Bi) Muhıyt’tir. (Hasan GÜLER “B” Meali)

Elmalılı Meali-2/19- Yahut (onların durumu), gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek (ler) bulunan bir yağmur(a tutulmuşun hali) gibidir. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, inkârcıları tamamen kuşatmıştır.

2- Bakara Sûresi -2/20: O şimşek neredeyse basarlarını (gözlerini, idraklarını) kapıverecek... Onlara her aydınlık verdiğinde, ışığında yürürler... Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar... Eğer Allah isteseydi sem’lerini (işitme melekelerini), basarlarını (gözlerini, görmelerini, idraklarını) elbette alıp götürüverirdi... Muhakkak ki Allah her şey’e daima Kadiyr’dir. (Hasan GÜLER “B” Meali)

Elmalılı Meali-2/20- O şimşek nerdeyse gözlerini (n nûrunu) kapıverecek. Önlerini aydınlattımı ışığında yürürler, karanlık üzerlerine çöktümü de dikilip kalırlar. Allah dilemiş olsaydı işitmelerini, görmelerini de alıverirdi. Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.

3- Bakara Sûresi -2/55: Ve hani “Ya Musa, biz Allah’ı cehreten görmedikçe sana asla iman etmeyeceğiz” demiştiniz de bu sebeple sizi yıldırım yakalamıştı, siz bakıp dururken. (Hasan GÜLER “B” Meali)

Elmalılı Meali-2/55: Hani bir zamanlar "Ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe senin sözünle asla inanmayacağız." demiştiniz de bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı ve siz de bakakalmıştınız.

4- Ulemanın şerlisi ümera ziyaretine gidenler ve ümeranın hayırlısı ulemayı ziyaret edenlerdir. Fakirin kapısına giden emir ne güzel emirdir, ve emirin kapısına giden fakir ne fenâ fakirdir. (Hadis)

5- Allah Teâlâ hazretleri sana bir mal verdiği vakit Allah'ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir!.. (Hadis)

6- Kim haksız olduğu bir münakaşayı terk ederse kendisine cennetin kenarında bir ev kurulur. Haklı olduğu bir münâkaşayı terk edene de cennetin ortasında bir ev kurulur. (Hadis /5-270/1157)

7- Sonsuz enerji denizi, gizli iradenin tek yönü değildir. Çünkü, gizli irade, atom altı parçalardan, maddenin her şekline, enerjiye, hayata ve bilince, kuantlardan kişinin beynine kadar her şeyin aslıdır!. (Ahmed HULÛSİ-Tek’in Seyri / 176)

8- Bu tecelliye (Sıfatlar tecellisi içinde kudret sıfatı tecellisine) nail oldum ve orada:

-Salsala-i ceres…

Adı ile bilinen zil sesini duydum… Onu duyunca bu yapım dağıldı… terkibim çözüldü..

Resmi varlığım yok oldu..

İsmim de silinip gitti..

Karşılaştığım bu halin şiddetinden eski bir sergi bezi haline geldim..

Âdeta bu bez; yüksek bir ağaca asılı gibi idi..

Şiddetli esen rüzgâr ondan parça parça alıp götürüyordu..

Artık bu halimde hiçbir şey görmüyordum..

Ancak gördüğüm: Gök gürültüsü ve şimşeklerdi.. Nurları yağdıran buluttu.. Ateş dalgalandıran denizlerdi..

Yer gök birbirine karıştı.. (A.K.CEYLÎ- İnsan-ı Kâmil- 208)

9- Bak, üfleyen biri, bir tek nefesi ile kandili söndürürken, tutuşmuş kuru otları da alevlendiriyor. (Arabi- Risaleler-2-220)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 07.06.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com