SOHBET KONULARI - 60

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Bakara Sûresi (2) / 194:

Haram ay, haramınız olan aya bedeldir... Ve buna hürmette eşitlik esastır. O hâlde haddi aşıp (bu süreçte) size saldırana, saldırganlığının misliyle siz de saldırın! Allah'tan korunun, kesinlikle Allah korunanlarla beraberdir.
(Ahmed HULÛSİ
- Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış

Elmalılı Meali - Bakara Sûresi (2) / 194:

Hürmetli ay hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa, siz de ona yaptığı saldırının aynıyle saldırın da ileri gitmeye Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.

2- Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor:

—Gözü değene (ain) abdest alması emredilir, onun abdest suyu alınır, bununla göz değmesine uğrayan (main) yıkanırdı. (K.S. 4013)

3- Ebu Said (r.a.) anlatıyor:

—Resul Allah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Hakkıyla cehennemlik olan cehennemlikler var ya, onlar cehennemde ne ölürler ne de yaşarlar.

Lâkin günahları -yahut hataları denmiştir- sebebiyle ateşe duçar olan bir kısım kimseler vardır ki, ateş onları tamamen öldürür. Yanıp kömür olduktan sonra, kendilerine şefaat edilme izni verilir. Böylece grup grup getirilirler ve cennet nehirlerine dağıtılırlar.

Sonra:

“—Ey cennet ehli! Bunların üzerlerine su dökün!..”  denilir.

Bunlar, sel yatağında biten bir ot gibi yeniden biterler. (K.S. 14–467 / 5152)

4- Ana babaya iyilik etmek, geçmişten kalmadır. Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 31)

5-  “Sünnetullah” kelimesinin kapsamı ve işareti ile Zati hakikatini "OKU"mayı birleştiremeyenler şirkten arınıp tevhide ulaşamazlar..”

(Ahmed HULÛSİ  - “DOST” tan  “YENİ SÖZLER” / 12.05.2005)

6-  "Data" yani "salt "bilgi" tüm anlam ve kavramların anası-aslı, fakat bir anlama bürünmemiş hâli, İlâhi ilmin ilk zuhurudur. Bu, ilk ve tek tecellidir.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân ve Yeni Çağ / S:121)

7- Sır ol, tek ol. Sırrın sırrı, gizlinin gizlisi, her şey sana düşman görünmeli, seni Haktan uzak tutan her şey.  (Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 130)

8- Allah ile konuşan Arif için Besmele, Hak Teâlâ için "kün=ol" sözü mesabesindedir.  (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 78)

9- Yakup (a.s.) oğlu Yusuf (a.s.) için çok hasret çekti. Ona karşı olan sevgisini bir türlü unutamadı. Bunun üzerine, Allah-ü Teâlâ ona şöyle vahyetti:

—Ne zamana kadar Yusuf’u anacaksın? Seni Yusuf mu yarattı? Rızkını o mu veriyor? Peygamberliğini ondan mı aldın? Şanıma yemin olsun: Eğer beni ansaydın, başkasını bırakıp benimle olsaydın; bir an bile sürmezdi, seni bu halden kurtarırdım. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 230)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 15.01.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com