SOHBET KONULARI - 61

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Bakara Sûresi (2) / 143. Âyet:

Ve kezâlike cealnaküm ümmeten vesetan litekunu şühedae alenNasi ve yekunerRasûlü aleyküm şehiyda* ve ma cealnel kıbletelletiy künte aleyha illâ lina'leme men yettebi'urRasûle mimmen yenkalibü alâ akıbeyh* ve in kânet lekebiyraten illâ alelleziyne hedAllah* ve ma kânAllahu liyudıy'a iymaneküm* innAllahe BinNasi leRauf'un Rahîym;

Böylece, sizi insanlar üzere şahit, Rasûlü de sizin üzerinize Şehid kıldık. Siz ümmeti Vasat'sınız (adalet ve Hakkaniyet üzere olan). Kendisine yöneldiğin kıbleyi, Rasûle tâbi olanlarla, ondan yüz çevirip geri dönenleri ayırt etmek için değiştirdik. Allah'ın hidâyet ettiklerinin dışındakilere bu olay çok ağır gelecektir. Allah imanınızı boşa çıkarmaz. Allah insanlara hakikatlerinden açığa çıkan Raûf ve Rahîm'dir. (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

Elmalılı Meali - Bakara Sûresi (2) / 143. Âyet:

Ve işte böyle, sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Daha önce içinde durduğun Kâ'be'yi kıble yapmamız da şunun içindir: Peygamber'in izince gidecekleri, iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım. Bu iş elbette Allah'ın hidayet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti. Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir.

2- Rasûl Allah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Cemaatle kılınan namaz yirmi beş namaza bedeldir. Kişi (cemaatle yolculuk sırasında) çölde kılar da rükû ve secdelerini tam  yaparsa, o zaman (sevabı) elli misline ulaşır. (K.S. 4646 )

3- Rasûl Allah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Ebubekir sizi, kıldığı namaz ve tuttuğu oruç ile geçmedi. Onun kalbine şu mana yerleşmiştir:

“Allah, azı az olduğu için reddetmez. Çoğu da çok olduğu için kabul buyurmaz. O ancak; ittika sahiplerinin yaptığını kabul buyurur.”

(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 304)

4- İnsanın güzelliği hilmindedir. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 57)

5- "Çokluk" âlemlerinde "yok"tan "var" kılınmış her şey, "Allah" adıyla işaret edilenin "El Esmâ ül Hüsnâ"sıyla varlığını sürdürüp işlevini yerine getirdiği içindir ki; "şuur" boyutu itibarıyla bu hakikat boyutunu algılayıp yaşayan "İnsan", yeryüzünde açığa çıkışı itibarıyla "halife" olarak tanımlanmıştır. (Ahmed HULÛSİ  - Kurân-ı Kerîm’in Çözümü)

6- Halifetullah olan insanın içinde yaşadığı boyut, şu bizim zahirde gördüğümüz Dünya-Güneş Sistemi boyutu değil, bunlardan çok daha bir üst boyuttur.

(Ahmed HULÛSİ - "Allah’ı Tanıyalım - 2"  Video Sohbeti)

7- Tabiat ölmez. Sen ölünceye kadar o zulmet yok olmaz, bunu iyi bil. Eğer yok olsa insan melek olur. (Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 185)

8- Allah ehli olanlar, Aynel yakîne ulaştıkları ve İlmel yakîne haddinden fazla önem vermedikleri için kurtuluşa erdiler. (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 130)

9- Bazı büyükler şöyle derler:
-Bir kimsenin gönlünde, derin ve ilahi bir sır olmayınca, o kimse kötüdür. İsterse adı, iyi kimseler arasında geçsin.

Bir kimse cümle varlığı onun kudreti ile yürür ve onun bakışı ile gider görmezse.. kalb işlerine eremez. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 303)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 22.01.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com