SOHBET KONULARI - 62

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Âl-i İmrân Sûresi (3) / 110. Âyet:

Siz, insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı topluluksunuz. Hak ve hakikatle hükmeder, Din'e ters düşen şeylerden kaçınılmasını tavsiye edersiniz ve dahi hakikatinizin El Esmâ ile oluştuğunu idrak ile, Allah'a iman edersiniz. Şayet kendilerine hakikat bilgisi verilmiş olanlar (Ehli Kitap) da iman etmiş olsaydı, kendileri için hayırlı olurdu. Kimileri iman ehlidir ama çoğunluğu hakikati inkâr edenlerdir. (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Resul Allah (s.a.s.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Kişi insanlar arasında herhangi bir hüküm veya karar vereceği zaman, doğruluğunun gölgesi altındadır. Yahut böyle hüküm vermelidir.

(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 158)

3- Resul Allah (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Duasının kabul olunmasını, sıkıntısının giderilmesini isteyen kimse borcunu veremeyen kimselere kolaylık göstersin. (H.Osman AKFIRAT - İlâhi Emirler / 54)

4- Hz. Ali (k.v.) şöyle buyurmuştur:

—Marifet, celalin parıldayışlarını keşfetmektir. Bunun son noktası ise Allah'ın kibriyası karşısında dehşete kapılmaktır. (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 337)

5- Zât'ı itibarıyla, şirk ve tevhid kavramlarından münezzeh olanın bildirdiği "şirk", "Esmâ"sıyla yaratılmış, varlığı yalnızca "isim"den ibaret olanın, "Esmâ mertebesine" "şirk = eş" koşulmasıdır! (Ahmed HULÛSİ  - Kurân-ı Kerîm’in Çözümü)

6- Hikmet, Kudretin,  vesileyle örtülerek açığa çıkarılması işlevidir!. 

(Ahmed HULÛSİ  - “DOST” tan  “YENİ SÖZLER” / 09.03.2006)

7- Öyle bir hayat istiyorum ki onda ölmek olmaya ve öyle bir ölüm istiyorum ki onda dirilik olmaya.  (Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 191)

8- Şeyh İbn Arabî:

— Bana denildi : (…)

— Allah ile ilgili olarak ne bilinir, ne bilinmez?

Dedim ki:

Allah'ı bilmek benim dinimdir, onunla Allah'a kulluk ederim

Ama Allah'ın ayn'ını bilmemek benim imanım ve tevhidimdir.

(İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 144–145)

9- Hakka daimi bir şekilde arz-ı ihtiyaçta bulunmak, velâyet sahiplerinin bayrağıdır. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 326)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 28.01.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com