SOHBET KONULARI - 63

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Kasas Sûresi (28) / 71 -72:
De ki: "Düşünün bakalım... Eğer Allah geceyi kıyamet sürecine kadar üzerinize sürekli kılsa, Allah dışında size ışık olacak tanrı mı var? İşitmiyor musunuz?"

De ki: "Düşünün bakalım... Eğer Allah gündüzü kıyamet sürecine kadar üzerinize sürekli kılsa, Allah dışında, içinde sükûn bulacağınız bir gecenizi oluşturacak tanrı mı var? Bunu görmüyor musunuz?" (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Resul Allah (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Birbirinizi çekememezlik gibi kötü huylara kapılmayınız.

Öfke ve hıncınızı birbirinizden çıkarmaya kalkmayınız.

Birbirinizin ayıbını araştırmayınız.

Allah-ü Teala size nasıl emretti ise.. öylece kardeş olunuz. 

(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 256)

3- Ebu Saîd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor:

—Resul Allah (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Bir kimse cennetlik olarak ölünce, büyük veya küçük, yaşı ne olursa olsun, otuz yaşında bir kimse olarak cennete girer ve artık bu yaş ebediyen değişmez. Cehennemlikler için de durum böyledir. (Kütüb-i Sitte - 14–450 / 5131)

4- Bilginlerin ölümü dinde gediktir. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 47)

5- Cennet, insansıya dönük yaşam ortamı değil, "melek-kuvve" olan "insan"ın özelliklerinin yaşanacağı ortamdır. (Ahmed HULÛSİ  - Kurân-ı Kerîm’in Çözümü)

6- "RASÛLLÜĞÜN"ün hakikatinin, "esmâ mertebesi"nin ilk tecellisi olan "RUH" adlı melek veya "Hakikati Muhammedî" veya "Mümin" olduğunu anlayabilsek!..

(Ahmed HULÛSİ - Yenilen! / 210)

7- Zahid ol, ilk iş zahitliktir. Bu, bir anlık iştir.

Vefa sahibi ol, bu da az zamanda elde edilir.

Sonu olmayan güzel iş ise marifet yoludur.  

(Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 220)

8- Allah'ın tecellisi hakkında ne düşünüyorsun?

Dedim ki:

Her tecelligahta O'nu görürüm,

O'nu müşahede ettiğim zaman

Tenzih sureti ile tecdit arasında

Bana denildi ki:

“Teşbih ile tenzih edilmekten ve tenzih ile teşbih edilmekten münezzeh olan Allah yücedir." (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 145)

9- Sabit Nessac bir konuşmasında şöyle anlattı:

—Ben nice yıllar Kur’an okudum. Bu halimde de Allah’tan korkardım. Ama hiçbir şey elde edemedim. Bu arada korkudan geçmeyi düşündüm. Ve ümitle okumaya başladım. Birkaç yılım da böyle geçti. Fakat yine bir şey sahibi olamadım. Bunun üzerine korkuyu da, ümidi de bıraktım. Yalnız Allah için okudum. İşte o zaman, her şeyi buldum. En büyük azizliğe o zaman kavuştum. En büyük mertebeleri o dem buldum.  (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 305)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 04.02.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com