SOHBET KONULARI - 64

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- A’râf Sûresi (7) / 180:

"Esmâ ül Hüsnâ" Allâh'ındır; o isimlerin işaret ettiği özellikler, TEK ve SAMED olarak bildirilen, Allâh adıyla işaret edilenin, Esmâ mertebesine, "nokta"ya işaret eder... Dolayısıyla bu isimler ve bu isimlerin işaret ettiği anlamlar sadece O'nundur; beşer anlayışıyla kayıtlanamaz! Nitekim Mu'minûn: 91'de: SubhanAllahi amma yesıfun = onların vasıflamalarından Allâh münezzehtir; buyurulur! "O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin... O'nun Esmâ'sında ilhada sapanları (Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanları; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenleri ve "Ekberiyet"iyle Allâh'ı bilmeyenleri) terk edin! Yapmakta olduklarının karşılığını göreceklerdir." (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış / ALLÂH ESMÂ'SINDAKİ MUAZZAM, MUHTEŞEM ve MÜKEMMEL ÖZELLİKLER (ESM ÜL HÜSNÂ)

2- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyuruyorlar ki:

—Kıyamet gününde, ümmetimin (iki alameti olacak: Biri) secde sebebiyle alnındaki parlaklık, (diğeri de) abdest sebebiyle kollarındaki parlaklıktır. (K.S. 13–90 / 4528)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

—İlim ikiye ayrılır.

Biri dilde olur ki, bu Allah’ın kulları üzerindeki hüccetidir.

Bir de kalbde olan ilim var ki; gayelerin husulü için, faydalı olan da budur. (A.K.Geylâni Hz. Sırr’ül Esrar / 21)

4- Devlet büyüklerine yakınlık, dudakları yakan ateştir. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 76)

5- "Ya ALLAH de ve varlık suretlerinden söz etme; ya da varlık suretlerinden söz et; ALLAH kelime ve kavramını düşünme.
İkisinin bir arada düşünülmesi halinin adı ŞİRK'tir!."

(Ahmed HULÛSİ  - “DOST”tan  “YENİ SÖZLER”)

6- "Küfür" ise inkâr anlamına olarak, birimsellik bilincinin, kendisi dışında varlığında tedbir ve tasarruf eden başka bir varlık olmadığı esasına dayalı olarak oluşmaktadır.  

(Ahmed HULÛSİ  - Kurân-ı Kerîm’in Çözümü)

7- Bir şeyi ilk yolculuk anında bırakmak zâhitlik, son durumda almak ise marifet hâlidir. (A.K.GEYLÂNÎ Hz. İlâhi Armağan / 463)

8- Akıl olarak isimlendirilen Muhammedi hakikat bütün âlemin efendisidir. Varlıkta ilk zuhur eden odur. Ona en yakın insan ise Ali b. Ebutalib'dir. Bütün Nebilerin sırrı ondadır. (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 165)

9- Sevgi yakar, aşk coşturur. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 162)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 12.02.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com