SOHBET KONULARI - 65

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Nur Sûresi (24) / 40:

Yahut (onun yaşantısının getirisi), derin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki, onu bir dalga kaplar, onun üstüne de başka bir dalga (onu bürür), bu ikinci dalganın üstünde de bulutlar! Birbirinin üstünde karanlıklar! (İçinde bulunan) elini dışarı çıkarsa, neredeyse onu göremez... Allah kimde nûr (ilim) oluşturmamışsa (artık) onun nûru (ilmi) olmaz! (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

—Müslüman bir kimse öldü mü, Allah ona bedel bir Yahudi veya Hıristiyanı cehenneme koyar.  (Kütüb-i Sitte - 13–75 / 4514)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

—Şu ümmetim rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Onun azabı dünyadadır: Fitneler, zelzeleler ve katl.

(Kütüb-i Sitte - 13–75 / 4517)

4- Kötülüğü hoş görmeye çalış, vakarını korumuş olursun. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 42)

5- "Münafıklık", kendini beden kabulünün en aşağı derecesi olarak açığa çıkmaktadır. Bu kişi hakikati inkâr ettiği gibi, bedenselliğine çıkar sağlamak amacıyla "iman" ehline karışarak, onları "taklit" ederek, onlardan yararlanma yolunu seçmiştir.

(Ahmed HULÛSİ  - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış / Kurân-ı Kerîm’in Çözümü)

6- "B" harfinin işareti, "ben"in hakikatinin "Esmâ" özellikleri olduğunu; bu özelliklerin kendisinde her an ve ebeden çıkacağını; bu yüzden, her an kendisinden açığa çıkanlarla "Allah" adıyla işaret edileni tespih etmekte, O'na kulluk etmekte olduğunu fark etmesi; O'nun hamdi olarak (bi-hamdihi) kendisinden Hamd'in açığa çıktığını yaşaması uyarısıdır.

(Ahmed HULÛSİ  - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış / Kurân-ı Kerîm’in Çözümü)

7- İhlâsın ne demek olduğunu anladıktan sonra hangi sebeple olursa olsun bir işi halk için terk etmek riyadır, gösteriştir. Ama ihlâs yolunda zafer kazanmak için bir işi halkın görüşünden saklamak iyidir; kurtuluşu ümit edilir. (A.K.Geylânî Hz. - İlâhi Armağan / 465)

8- Kamil veliler, bu daimi ahedi namaz miracının hakikatleriyle tahakkuk edişleri oranında farklı paylara kavuşurlar. Ki daimi Ahmedî namazın ruhu Fatiha suresidir. (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 220)

9- Kelime-i Tevhid iman babındadır ve onu anlatır. Sıla-i Rahm ise Allah’ın huyu ile huylanmayı gösterir. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 350)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 19.02.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com