SOHBET KONULARI - 66

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- İnşikak Sûresi (84):
1- Semâ yarıldığında,
2- Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde - ki Hak budur!
3- Arz uzatılıp yayıldığında,
4- İçinde olan şeyleri attığında ve boşaldığında,
5- Kendisine hak üzere Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde!
6- Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine (doğru) çalışıp çabalamaktasın! Sonunda O'na kavuşacaksın!
(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor:

Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyuruyorlar ki:

—Kâbe’ye karşı bir ordu saldırı tertipleyecek. Yerin bir çölüne geldikleri vakit en öndekileri de en sondakileri de (tamamıyla) yere batıracak!

Ben söze girip:

—Ey Allah'ın Resûlü, onların içerisinde çarşı pazar (ehli) olanlar, onlardan olma (dığı halde katılan)lar da var. Nasıl olur da hepsi birden yere batırılıp (cezalandırılır)? dedim.

Aleyhisselâtu vesselâm:

—Öndekileri de, arkadakileri de batırılır. Ancak, her biri niyetlerine göre diriltilir" buyurdu. (Kütüb-i Sitte / 13–153 – 4581)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyuruyorlar ki:

—Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki, sizden biri emredilenlerin onda birini terk etse helak olur. Fakat arkadan öyle bir devir gelecek ki, her kim, emredilenlerin onda birini yapsa kurtuluşa erecek. (Kütüb-i Sitte / 13–458.S)

4- Dini dünya ile satan varını yitirmiştir. (Hz. Ali - Hikmetler ve Sırlar / 64)

5- Her insanın Mehdi'sinin, Deccal'inin, İsa'sının olduğu gerçekliği, bu isimlerle tanımlanan özelliklere, her insanın yaşamı boyunca muhatap olduğu göz ardı edilerek; "Kıyamet" yalnızca Dünya'nın ya da Güneş sisteminin olayı olarak üç beş beşer yılında olacak bir olgu olarak kabullenilmektedir. (Ahmed HULÛSİ  - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış / Kurân-ı Kerîm’in Çözümü)

6- "Şuur" varlık olan "insan"ın, "bilinç" sahibi bedende açığa çıkması itibarıyla, "eşi" ile yaşamaya başlaması; dünya yaşamında iken "şuur" sahibi "bilinç" varlık olarak hakikatine dönme mücadelesi vermesi, her şeyin başı olmuştur. (Ahmed HULÛSİ  - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış / Kurân-ı Kerîm’in Çözümü)

7- İlâhi emirleri yerine getirmek borçtur. Güçlü olduğun halde onları bir yana atarsan zâlim olursun… Kasten terk ettiğin takdirde küfre girersin.

(A.K.GEYLÂNÎ Hz. İlâhi Armağan / 466)

8- Dinleyen birinin dinden çıktıklarını zannedecekleri şekilde kıble ehli hakkında şahitlikte bulunma. (M. İbn Arabî Hz. Hırka Kitabı - 44)

9- Düşmanın cefası, inen bir kederdir. Ama dostun sefası, öldürücü zehirdir.

(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 382)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 26.02.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com