SOHBET KONULARI - 67

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Zümer (39) / 3:

Dikkat edin, hâlis din (mutlak sistem ve düzen) Allah (Esmâ'sının açığa çıkması) içindir! O'nun dûnunda (tanrısal kuvveler vehmedilenleri) velîler edinenler: "Biz onlara, sadece bizi Allah'a yaklaştırması için tapıyoruz" (derler)... Muhakkak ki Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuda hüküm verecektir... Muhakkak ki Allah, yalancı olup, hakikati inkâr eden kimseye hidâyet etmez.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

—Resûlallah (s.a.v.) buyurdular ki:

—İnsanlar kıyamet günü üç hal üzere haşrolunurlar:

1) İstekliler, korkanlar,

2) İki kişi bir deve üzerinde olanlar, üç kişi bir deve üzerinde olanlar, dört kişi bir deve üzerinde olanlar, on kişi bir deve üzerinde olanlar.

3) Geri kalanları, ateşe tapanlar. Cehennem, onların kaylûle yaptığı yerde onlarla kaylûle yapar, geceledikleri yerde onlarla birlikte geceler, onların sabahladıkları yerde onlarla sabahlar, onların akşamladıkları yerde onlarla beraber akşamlar. (Kütüb-i Sitte - 14–363 / 5061)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyuruyorlar ki:

—İnsanlar hayırda da şerde de Kureyş'e tabidir. (Kütüb-i Sitte - 13–93 / 4530)

4- Edeceğin iyiliği, bir sebebe dayandır. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 49)

5- "Geçmişteki her zahir olan mana, (bize GÖRE) zaman içinde, değişik suretlerle, bir şekilde açığa çıkar; insanlar da, suretlere farklı isim vererek, müsemmanın ayrı olduğunu sanır!" (Ahmed HULÛSİ  “DOST”tan  “YENİ SÖZLER” / 10.01.2007)

6- Allah adıyla bilineni bilmek ayrıdır yaşamak ayrıdır....
Bilenler bühl´tür yaşayanlar veli.
(Ahmed HULÛSİ  - “DOST”tan  “YENİ SÖZLER” / 09.08.2008)

7- Büyük zatın yanında bulunan, sır saklama işindeki maharetini ve gerçek değerini gösterirse, ona varlığında mevcut ilâhî kisvelerden giydirir. (A.K.GEYLÂNÎ-İlâhi Armağan / 465)

8- Hz. Ebubekir (r.a.) şöyle anlatır:
-Bir kimse Allah sevgisinin özüne ererse.. başkasından kaçar, bu sebeple bütün şaşırtıcı şeyleri bırakır.
(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 382)

9- Hüviyeti itibariyle Hakkı, kendisinden başkası göremez. Hak, hüviyeti itibariyle bu kulun gözüdür. Bu halde onu görünce, hakkı hakk ile gören biri olur. Onunla görünen de haktır. Bu, gerçekleştiği zaman, rüyetlerin en kâmilidir." (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 220)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 04.03.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com