SOHBET KONULARI - 69

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- En’âm Sûresi (6) / 60: O'dur ki, sizi gecenin içinde vefat ettirir (uyku ölümün kardeşidir: Hadis); gündüzde ne yaptığınızı bilir... Sonra takdir edilmiş ömür tamamlanıncaya kadar sizi gündüzleri bâ's eder... Sonra dönüşünüz O'nadır... Sonra yaptıklarınızı size haber verir (yaşamınızı işin hakikati yönünden değerlendirtir)! (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Hz. Osman (r.a.) anlatıyor:

Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyuruyorlar ki:

—Âdemoğlunun şu üç şey dışında (temel) hakkı yoktur.

*İkamet edeceği bir ev,

*Avretini örteceği bir elbise,

*Katıksız bir ekmek ve su. (Kütüb-i Sitte - 14–44 / 4855)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyuruyorlar ki:

—Kim malı (nı koruma) için dövüşürken öldürülürse (manevî) şehittir.

—Kim kanı (nı, canını malını korumak) için dövüşür ve öldürülürse (manevî) şehittir.

—Kim ehli (nin korunması) için dövüşürken öldürülürse (manevî) şehittir.

—Kim din için dövüşürken öldürülürse o da şehittir." (Kütüb-i Sitte / 13–386.S)

4- Kalbin şifası, kazaya razı olmaktır. (Hz. Ali–Hikmetler ve Sırlar / 67)

5- İnsan'ın, Zâtı itibarıyla kendini tanıyışı da Rahmaniyet'le ilgilidir... Bu nedenle "RAHMAN"a secdeyi müşrikler algılayamamıştır (Furkan: 60)...

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış / ALLÂH ESMÂ'SINDAKİ MUAZZAM, MUHTEŞEM ve MÜKEMMEL ÖZELLİKLER (ESM ÜL HÜSNÂ)

6- …Rasûlullah (aleyhisselâm)a yönelir ve O`nu anarsa, salâvat getirirse, o nispette O`nun ruhuyla, bilinciyle bağlantı kurup, o yayın kanalından kendisine bilgi akmaya başlar; kapasitesi kadarıyla da bu gelen bilgiyi değerlendirir. (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Salâvat ve Ayna Nöronlar / S:93)

7- Fena şey, yaratıkları yaratana karşı görmektir. 

Tabiatın melek sıfatına bürünmesidir. Bir zaman sonra bu da yok olur, ilk yaratılış şeklini bulursun. İşte o zaman suyunu Hak verir. (Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 220)

8- (Hızır) Allah, onun ömrünü bu zamana kadar uzatmıştır. Nitekim yüce Allah, bedenleriyle hayatta olan üç Resule de böyle bir ömür vermiştir:

Dördüncü gökte yaşayan İdris,

İkinci gökte yaşayan İsa ve.

Yeryüzünde yaşayan İlyas (selam üzerlerine olsun).

Bu dört kişi, ahir zamana kadar değişmeden baki kalacak din evini ayakta tutan sütunlardır. Dinin dört rüknü olan Risalet, Nübüvvet, Velayet ve İmanı korurlar.

(İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 245)

9-..İlâhi murakabe ile kendilerini gözetenler, bütün fiillerinde sadece “Allah”a itimat ettikleri için; “ALLAH” onları sebeplere güvenmekten korur.

(İbn-i Arabî Hz. Vasiyetler / 169)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 20.03.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com