SOHBET KONULARI - 7

www.sufizmveinsan.com
 

1- Tevbe Suresi-9/40- Eğer siz O’na (Rasulullah’a) yardım etmezseniz, (bilin ki) hakikaten Allah O’na yardım etti... Hani kafir olanlar O’nu (yurdundan) çıkardıklarında O, iki’nin ikincisi (iki kişiden biri) idi... Hani onlar (Hz.Rasulullah ve Hz.Ebu Bekr) Ğar (mağara) da idiler... Hani arkadaşına: “Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraberdir” diyordu...

Allah, sekinetini (itmi’nan, sükun) O’nun üzerine inzal etmiş ve O’nu görmediğiniz ordularla teyid etmişti de kafir olanların kelimesini süfla (en aşağı) kılmıştı... Allah Kelimesi, işte O’dur ulya (en üstün)... Allah Aziyz’dir, Hakiym’dir. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali -9/40- Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder. Hani o kâfirler, onu Mekke'den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biri iken, ikisi de mağarada bulundukları sırada arkadaşına "Üzülme, çünkü Allah bizimledir." diyordu.

Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmişti ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kâfirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah'ın kelimesidir. Ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.

2- Nisa Sûresi- 4/159:  Ehl-i Kitab’tan (?.. Ve Al-i İmran:113-114) hiç bir kimse yoktur ki ölümünden önce O’na (Hz.İsa’ya?) iman etmiş olmasın (O nüzül eder, ehl-i kitab olanlar da O’nu tanırlar illa)... Kıyamet günü (O) onlar üzerine şahid olur. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali – 4/159: Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa'ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.

3- Üç ses sebebiyle Allah meleklere övünür :
1- Ezan sesi, 2- Tekbir sesi, 3- Telbiye sesi. (Hadis – Ramuz / 265)

4- Ebû Hureyre , Rasûlullah (a.s.) ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:

-Gazveye çıkan Nebilerden biri , ikindi vakti sırasında veya ikindiye yakın bir zamanda fethedeceği köye yaklaştı. Güneşe :

-Ey Güneş nasıl sen bir memursan, ben de bir memurum dedi ve Allah’a  yönelerek : Ey Rabbim, güneşi durdur , vakit çıkmadan gazvemizi tamamlayalım, diye dua etti . Güneş durduruldu. Allah’ın yardımıyla köy fethedildi. (Hadis/5-98)

5- Sizden biri, (rahat) koltuğuna kurulup, Allah'ın sâdece şu Kur' ân'da yazdıklarını mı haram ettiğini sanıyor? Haberiniz olsun, vallahi ben (Allah'ın yasaklarını) duyurdum, (Kur'ân'da olmayan hayırlar) emrettim, birçok şeylerden sizleri yasakladım; bunlar, Kur'ân'ın bir misli kadar ve belki de daha çoktur. Allah Teâla hazretleri, Ehl-i Kitab'ın evlerine izinsiz girmenizi helal kılmamıştır. Kadınları dövmenizi, borçlarını (olan cizyeyi) verdikten sonra meyvelerini yemenizi de helal kılmamıştır." (Hadis-5-155/1083)

6- Hayırlı kimselerle sohbet et!.. Şerlilerden yana güven içinde olursun. (Hz.Ali–Hikmetler ve Sırlar:116)

7- Allah’ın bunun (Levh-ü Mahfuz’un) ötesinde bir ilmi vardır ki: Hakka bağlı cephenin hakikatleri iktizasına göredir.

Bu ilim çeşidi varlıkta kudretin meydana çıkması şeklinde zuhur eder.. Bu ilim çeşidi LEVH-Ü MAHFUZ’da sabit değildir.

Ancak bu gözle görülen âlemde zuhur edeceği zaman, LEVH-Ü MAHFUZ’da görülür..  Bu âlemde zuhurundan sonra, orada yine görülmez olur. (A.K. CEYLÎ - İnsan-ı Kâmil / 447)

8- Bütün insanlar bir ise ve sevgi de nefsin bir özelliği ise, o zaman bütün insanların birbirlerini sevmesi gerekir. (Arabi-Mekârimu’l Ahlâk-127,128)

9- " Güç yetiremeyecek birine fetih gelirse, bedenden tümüyle de kopabilirler; ki bu da onun mutlak manâda ölümü tadışına yol açabilir …(A.H.) " ifadesi ile; "Fethi kişiye ancak şeyhi verir." İfadeleri bir arada değerlendirildiğinde, şeyhin yaptığını nasıl anlamak gerekir?

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 14.06.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com