SOHBET KONULARI - 72

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Âl-i İmrân Sûresi (3) /103:
Hep birlikte varlığınızdaki Esmâ hakikatinden (uzanan)
Allah ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Üstünüzdeki Allah nimetini hatırlayın. Hani sizler düşman idiniz de, şuurlarınızda aynı idraki oluşturarak sizi bir araya getirdi; O'nun sizde açığa çıkan bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz ateşten bir çukurun tam kenarındaydınız; kurtardı sizi o ateşten. İşte böylece, hakikate eresiniz diye, Allah size işaretlerini açıklıyor.
(Ahmed HULÛSİ -  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:

Resûlullah (s.a.v.) şu duayı çok yapardı:

"Ey kalbleri çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzerine sâbit kıl!"

Ben (bir gün kendisine):

—Ey Allah'ın Resûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun? dedim. Bana şöyle cevap verdi:

—Evet! Kalpler, Rahmân'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir. (Kütüb-i Sitte / 3458)

3- Resul Allah (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—İmanı kuvvetli olup da ayağı kayanları, mutlaka Allah’ın onların elinden tutup da kaldıracağına şahadetlik ederim. (H.Osman AKFIRAT - İLAHİ EMİRLER S:474)

4- İman sahibinin kendi fazileti ile övünmesi, soyu ile övünmesinden daha iyidir.

(Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 169)

5- "Allâh isimleri", bilinç devrede olmaksızın şuurda açığa çıkıp (vahiy), daha sonra bilinç tarafından değerlendirilmeye çalışılan evrensel -kâinat anlamında değil âlemler işareti doğrultusunda- özelliklerdir.

(Ahmed HULÛSİ -  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış / ESM ÜL HÜSNÂ)

6- Nebîlerin dahi, kendi eşlerine ya da evlatlarına faydası olmadığını; yani yaratılış işlevlerini değiştiremediğini "OKU"yabilmişseniz Kurân`ı Kerîmde; siz de, bu yüzden cehennemiNizde yanmaktan kendinizi azat ediniz!.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Yanmamak İçin / S:61)

7- Kulun bir varlığı olacak ve bir şey yapmaya kalkacak ha!.. Hem de Hakk’ın varlığı karşısında. Hayır hayır hepsi silinecek… Kulda varlık vehmi ölecek… Hele:

—Allah’tan başka bir ilah yapmaya kalkmayın… (51/51)

Emrini duyan kul tümden erir… Fenaya varır… Var vehmettiği varlığın zerresi bile kalmaz. (Abdülkâdir Geylânî Hz. Mektubat-ı Geylâni / 62)

8- İnsanlarla beraber olduğun zamanlarda nefsinin aleyhinde ol.

Çünkü nefsinin aleyhinde olduğun zaman, asıl o zaman onun lehinde olursun.

(İ.Arabî Hz. - Hırka Kitabı / 49)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 09.04.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com