SOHBET KONULARI - 73

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- İbrahim Sûresi – (14) / 48:
O süreçte arz
(beden), başka arza (bedene) dönüştürülür, semâlar da (bilinçler de başka bir algılayışa)! (Hepsi) Vâhid, Kahhar olan Allah'a bârizdirler (içyüzleriyle apaçık ortadadırlar). (Ahmed HULÛSİ  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

Ellerinizin içini yüzünüze tutarak dua edin.

(Abdülkâdir Geylâni Hz. - Tasavvuf Yolu / 154)

3- Hz. Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:

—Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Fırat nehri, altından bir dağı ortaya çıkarmadıkça Kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar o altın sebebiyle öldürülecek. Öyle ki on insandan dokuzu öldürülecektir. (Kütüb-i Sitte / 7182)

4- Cahilin susması örtüsüdür. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 118)

5- …Çünkü her şey "can"lıdır "ölü" yoktur. "Ölü" tanımının anlamı "canlı"lığını yaşamayan demektir. "Can", "bilgi"dir! "Can" mutlaktır; "ölü" ise  göresel (muzaf)!.

"Bilinç" ise, "bilgi"den başka bir şey değil!.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Salâvat ve Ayna Nöronlar / S:85)

6- Rasûlullah`ın "Nokta"sından "arş"ına, oradan da melekî kuvveler ile beynine ve dolayısıyla bilincine inzâl olan Kurân-ı Kerîm; "nokta"dan açığa çıkması sebebiyle, tüm evrensel sistem ve düzenin işleyiş mekânizmasını, "sünnetullah" ismiyle işaret ederek, anlatır. Zira her birim kendi  "nokta"sının projeksiyonu olarak vardır ve hepsi aynı sistem ve düzene tâbidir! (Ahmed HULÛSİ – Salâvat ve Ayna Nöronlar / S:86)

7- Allah’ın hükmü ile mahlûktan,

Allah’ın emri ile hevesinden ve

Allah’ın fiiliyle kendi iradenden fani ol; o zaman Allah ilmini kalbine doldurur. (Abdülkâdir Geylâni Hz. - Tasavvuf Yolu / 38)

8- Nasıl ki müşrik ve kâfirlerin hakim oldukları yerlerden hicret etmen gerekiyor..

Aynen, Allah’ın kitap veya Resûl lisanıyla kötülediği kötü ahlaklardan da hicret et!. Zira nefsî hicret; hicretin ziyadesidir. (İ.Arabî Hz. - Vasiyetler / 185)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 16.04.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com