SOHBET KONULARI - 74

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Zümer Sûresi – (39) / 29:

Allah bir misal verdi: Birbiriyle sorunlu ortaklara hizmet veren adam ile sadece bir adama teslim adam... Bu ikisinin şartları eşit olur mu?.. El Hamdu Lillah! Hayır, onların çoğunluğu bilmezler!  (Ahmed HULÛSİ  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

 

2- İbnu Amr İbni'l-As (r.a.) anlatıyor:

—Medine’de doğan bir  adam Medine'de ölmüş idi. Resûlullah (s.a.v.) namazını kıldırdı, sonra da:

—İnsan doğduğu yerden başka bir yerde ölseydi! buyurdu.

Oradakiler

—Niçin? diye sorunca açıkladı:

—Kul doğduğu yerin dışında ölürse, cennette doğduğu yerle eserinin kesildiği (ecelinin geldiği) yerin arası mukayese edilir! (Kütüb-i Sitte / 14–300 / 5491)

 

3- Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:

—Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Rabbimden anneme istiğfar talep etmek için izin istedim, fakat bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmem için izin istedim, buna izin verdi.

(Kütüb-i Sitte / 15–294 / 5480)

 

4- Borç ödemek dindendir. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 27)

 

5- Bilim göstermiştir ki, milyar kere milyarlarca ve milyarlarca(!?) yıldızlar, aslında birbirinden kopuk, bağımsız bir halde boşlukta gezmiyorlar! Aralarında bir madde var gözümüzün göremediği! Her şey birbirine bağlı bir ara madde(!) ile, ve dahi gerçekte, evren tek bir bütün, onu algılayabilecek bir göze veya beyne veya bir bilince göre!.. (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Tanrı Ulu mudur? / S:47)

 

6- Rabbini tanıyan, şayet, "Rabb-ül âlemîn"i tanımamış ise, hâli Firavun`un hâli olur!.

"Rabb-ül âlemîn"i tanımışsa "Tatmine ulaşmış bilinç cennetimi yaşa" hitabına nâil olur!. (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Yanmamak İçin / S:57)

 

7- Müridin öyle bir sırrı olur ki bunu şeyhi fark edemez; şeyhin de öyle bir sırrı olur ki, bunu seyr-i sülûkta şeyhinin rütbesine yaklaşmış olan müridi fark edemez.

(Abdülkâdir Geylâni Hz. - Tasavvuf Yolu / 62)

 

8- Hala Ebu'l Abbas b. Arif'in sözlerine şaşırıyorum. Diyor ki:

"Ta ki olmayan fena bulsun ve ezeli olan beka bulsun"…

Oysa biz biliyoruz ki, olmayan fanidir ve ezeli olan da bakidir.

(İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 231)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 23.04.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com