SOHBET KONULARI - 75

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Nisa Sûresi (4) / 1:

Ey insanlar, sizi tek bir nefsten (insan şuurundan) yaratan ve ondan da kendi eşini (beden) halk eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın üretip (Dünya'ya) yayan Rabbinizden korunun! Korunun O Allah'tan ki, siz O'nun hürmetine (kişinin hakikatinin Esmâ olması sebebiyle hakikatte Allah'tan) ve de Rahimlerin hatırına (Esmâ mertebesinin oluşturduğu insanî hakikat dolayısıyla) birbirinizden istersiniz. Çünkü Allah, Esmâ'sıyla sizi her an kontrolünde tutandır (Rakîb'dir).

(Ahmed HULÛSİ  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Ka'b İbnu Malik (r.a.) anlatıyor:

—Resûlullah (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Müminin ruhu, cennet ağacında beslenen bir kuş olur. Yeniden dirilme gününde Allah onu cesedine döndürünceye kadar orada beslenir.

(Kütüb-i Sitte / 14–350 / 5053 )

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimizin bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurduğu rivayet edilir:

—Bir ümmet içinde Allah için ağlayan bir kimse olsa, onun hürmetine bütün ümmete Allah-ü Teâlâ rahmeti ile tecelli eder. (Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 369)

4- Kötü zan, işi sağlama almaktır. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 97)

5- …Hakikat Güneşinin mesajını anlamış bulunan beyinler, tenzih-teşbih dengesinde Vahdeti yaşayarak sonsuzluğa kanat açmaktadırlar.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Tanrı Ulu mudur? / S:45)

6- "TEK kare resim" olan stringler boyutunun algılanışının tasavvufta "esmâ mertebesi" olarak tanımlanıp, "ilmî sûretler"i meydana getirdiğini; bunun ötesinin mutlak "yok"luktan ibaret olduğunu, algılayamıyoruz?

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? / S:95)

7- Hz. Âli (r.a.) der ki:

—Rabbimin terbiyesi olmasaydı, ona karşı irfana sahip olamazdım.

(Abdülkâdir Geylânî Hz. - Sırr’ül Esrar–116)

8- Kazaya rıza göster, inan; ama takdir edilen her şeye değil, bilakis takdir edilmesine rıza göster. Allah tarafından gelen şeyi sevinçle karşıla. (İbn-i Arabî Hz. Hırka Kitabı–48)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 30.04.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com