SOHBET KONULARI - 76

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- EN'ÂM SÛRESİ (6) / 99:

"HÛ" ki semâdan suyu inzâl eden!.. Onunla (semâdan inen su ile) HER ŞEYİN nebatını çıkardık! Ondan da bir yeşillik çıkardık... Ondan da birbiri üzerine gelişmiş habbeler (taneler); hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar çıkarıyoruz... (Bunların) müteşabihi (birbirine benzeyenleri) ve müteşabih olmayanı da! Onun ürünlerine, bir ilk meyve verdiğinde ve bir de olgunlaştığında bakın... Muhakkak ki bunlarda iman eden halk için elbette işaretler vardır. (Ahmed HULÛSİ  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2-

 A: Resûlullah (s.a.s.)  Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde burdular ki:

—Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşredilirsiniz.

(Sünen-i Ebû Davud Terceme ve Şerhi - Şamil Yayınları: 9/512–513)

B: Rivayete göre Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde demişti ki:

—Allah buyurur ki:

—Ben iki KORKUyu ve iki KORKUSUZLUĞU kulumda toplamam:

Kim dünyada benden korkarsa âhirette emin olur, korku yoktur.

Kim dünyada emin olursa, ahirette korkuturum.

(İmam GAZÂLÎ Hz. - İlâhi Nizam / 1. Cilt – S:14 - Yunus Emre Yayınları)
3- Darlığa düştüğünüz zaman, sadaka vererek, Allah ile ticarete başlayınız.

(Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 275)

4- "ALLAH" ismiyle işaret olunanın, "Rahmaniyeti ve Rahîmiyeti" sonucu, "iki eliyle" (ilim ve kudret) -data ve enerji-, "Esmâ mertebesi" -stringler boyutu- hasıl olmuş; bu boyutun her an yeni bir şan alışı ile de tüm evren içre evrenler ve içindekiler olarak, birbirlerince algılananlar meydana gelmiştir, "melekût" (kuvveler) boyutunda.

Ki bu duruma, "âlemler, Allah`ın ilmindeki ilmî sûretlerdir" diye işaret edilmiştir tasavvufta. (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? / S: 99)

5- "Varlığın aslı yokluktur" denmesinin sebebi de, her şeyin bir an içinde "var" olup bir sonraki anda "yok"luğa dönüşü ve sonraki anda tekrar "var" olarak algılanışı dolayısıyladır. (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? / S: 99–100)

6- Hangi halde isen başkasını isteme; ister daha yüksek, ister daha düşük olsun. (Abdülkâdir Geylâni Hz. - Tasavvuf Yolu / 44)

7- Bir kimse mele-ı âlâ’nın sohbetinde bulunduğunu iddia ediyorsa, buna karşın rabbine dair ilimde bir artış gözlenmiyorsa, bu kimsenin iddiası doğru değildir.

(İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 277)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 30.04.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com