SOHBET KONULARI - 77

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Maide Sûresi (5) / 56:

Kim Allah'ı, "HÛ"nun Rasûlünü ve iman edenleri velî edinir ise, (bilsin ki) muhakkak Allah taraftarları, galip gelecek olanların ta kendileridir!

(Ahmed HULÛSİ  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.s.) mescidde alışveriş yapmayı, yitik ilan edilmesini, şiir okunmasını yasakladı. Keza cuma günü namazdan önce (ilim, vaaz) halkası teşkil edilmesini de yasakladı. (Kütüb-i Sitte: 15–332 / 5518)

3- Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.s.) buyurdular ki:

—Size Yemenliler geldi. Onlar, ince ruhlu ve yufka yürekli insanlardır.

İman Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir.

Küfrün başı şark cihetindedir.

Böbürlenme ve kibirlenme deve besleyenlerdedir.

Sükûnet ve vakar koyun (besleyenler)dedir. (Kütüb-i Sitte: 13–210 / 4627)

4- İnsanın güler yüzlü olması, karşı tarafa ikinci bahşiştir.

(Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 37)

5- "Uzay" ve "evren içre evrenler" kelimeleriyle işaret ettiğimiz "âfak"tan; tasavvufta, "esmâ mertebesi" diye işaret edilmiş "tek kare resim" olarak tanımladığımız stringler boyutuna uzanan "enfüs"e kadar; bize GÖRE iç içe olan ve 3D (üç boyutlu) olarak algılanan tüm katmansal boyutlar, aslında tek bir boyuttur!.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? / S:99)

6- "CEBERÛT" âlemi olarak tanımlanmış bu salt tekillik boyutunun mânâlarının açığa çıkarılması (tenezzülü) ise, "MELEKÛT" âlemi diye anlatılan tüm varlık seyrini ve yaşamını meydana getirir!.

"LÂHUT" ise fikir kabul etmez! Düşünce, o boyutta "yok" olur! "Ahadiyet" denilen bu mertebe "hiç"liktir! (Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? / S:99)

7- Mürid şeyhinin rütbesine varınca şeyhinden ayrılır ve ondan kesilir. Artık onun yönetimini Hak celle ve âlâ Hazretleri üzerine alır. Onu cümle âlemden keser. Artık şeyh, onun sütannesi ve dadısı gibi olur. İki yıldan fazla emme olmaz.

(Abdülkâdir Geylâni Hz. - Tasavvuf Yolu / 62)

8- Kur'an, Kur'an'ın latifliklerini ve ince anlamlarını içerir. Ayrıca Allah'ın hakkıyla bilinmesinin aracı olan müzmer isim de sayılır. Ulûhiyetle isimlerinin genelliği, Rahman ile sıfatlarının bölünmesini, Rahim ile rahmetin zuhuru ve bir mertebeye tahsis edilişi anlaşılır. (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 256)

[Müzmer=Omuz, boğaz ve bunların etrafı]

[Muzmer=Gizli, saklı, örtülü, dışa vurulmamış, içinde saklı kalmış]

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 14.05.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com