SOHBET KONULARI - 78

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Mücâdele Sûresi (58) / 11:
Ey iman edenler... Meclislerde size: "Yer açın" denildiğinde, genişletin ki Allah da size genişlik versin! "Kalkın" denildiğinde de, kalkın ki, Allah, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri dereceler itibarıyla yükseltsin! Allah yaptıklarınızı Habîr'dir. (Habîr, her şeyi kendi Esmâ özellikleri ile yokken var kıldığı için, onların zaman mekân ötesi bir hâlde durumlarından haberdar olan, anlamında kullanılmaktadır. Allah bilir. A.H.)
(Ahmed HULÛSİ  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış

2- Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.s.) sabah namazını kılınca, Medine'nin  hizmetçileri ellerinde su bulunan kaplar olduğu halde kendisine gelirlerdi. Aleyhisselâtu vesselâm da hiçbirini ihmal etmeden kaplara elini batırırdı. Bazen sabahları hava soğuk olurdu. Aleyhisselâtu vesselâm yine de elini suya batırırdı.

(Kütüb-i Sitte / 15–370 / 5555)

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Gizli borcunu ödeyen kimse cennetin bütün kapılarından iltifatla girecektir.

(H.Osman AKFIRAT - İlâhi Emirler / 478)

4- İlmin bereketi güzel ameldir. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 36)

5- "Esmâ mertebesi" olarak tanımlanan ve "Allah`ın isimlerinin işaret ettiği özellikler olarak belirtilenler, insana hitap etmesi itibariyle, insan algılama boyutuna hitap eden isimlerdir.!

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? / S:105)

6- İnsan ötesi, "nokta" içi projeksiyonda yer alan karanlık (mahiyeti netleşmemiş) enerji, "karanlık madde" (dark matter) olarak varlığını düşündüğümüz ama algılayamadığımız yüzde doksan altılık bölümdeki sayısız varlığı oluşturan nîce sayısız isimlerin işaret ettiği özellikler vardır ki, insan türü bu Allah isimlerini bilmez!.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? / S:105)

7- Her sabah mümkün olduğu kadar fakirlere bir şey vermeye çalış.

(Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 218)

8- Şeyh, birçok yerde Ebu Medyen'in şu sözünü aktarır:

—Allah’a yönelmenin gerçekliğinin belirtisi halktan kaçmaktır.

Halktan kaçmanın gerçekliğinin belirtisi Hakkın varlığıdır.

Hakkın varlığının kemal derecesinin belirtisi de halka dönmektir.

(İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 388)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 21.05.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com