SOHBET KONULARI - 79

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Âl-i İmrân Sûresi (3) / 117:

Onların şu süflî madde boyutunda (esfeli sâfîliyn-dünya hayatı) harcadıklarının misali, kendi nefslerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip, onu mahveden dondurucu bir rüzgâra benzer. Allah onlara zulmetmedi, lâkin onlar kendilerine zulmediyorlar. (Ahmed HULÛSİ  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:

—Resûlallah (s.a.s.) buyurdular ki:

—Ümmetimin ücreti bana arz edilip gösterildi. Öyle ki mescitten çıkarılıp atılan bir çerçöpün sevabını bile gördüm.

Ümmetimin günahı da bana arz edil (ip gösteril)di. Kişiye Kur'an'dan kendine gelen sûre veya âyeti unutmasından daha büyük bir günah görmedim.

(Kütüb-i Sitte - 15–318 / 5505)

3- Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:

—Resûlallah (s.a.s.) buyurdular ki:

—(Mescitte ki) çakıllar, kendilerini dışarı çıkaran kimsenin tekrar mescide koyması için Allah'a talepte bulunur. (Kütüb-i Sitte - 15–324 / 5510)

4- Kalbin temize çıkıp halvet olması, keseyi doldurmaktan daha hayırlıdır.

(Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 65)

5- Tüm sonsuzluğuyla esmâ mertebesi, "Allah" adıyla işaret edilenin ilminde, bir "nokta"nın, "nokta"mızın projeksiyonunda oluşmuş özelliklerdir!.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? / S:105)

6- Sayısız "nokta"lardan oluşan sayısız âlemler dahi, hep, "Allah" adıyla işaret edilenin ilminde var olan özelliklerle meydana gelir; ve bunlardaki oluşumlara da, bu "nokta"mızın ehlinin muttali olması mümkün değildir!.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? / S:105)

7- Kalbinizi Hakk’a veriniz. Elsiz olsun, ayaksız olsun, gözsüz ve şekilsiz olsun. Bu âlem böyledir. Şekil yoktur, şemâil yoktur. Niçin ve neden gibi sözler olmaz. Muhâlefet ve niza yapılmaz. Uymak ve tasdik etmek vardır. (Abdülkâdir Geylâni Hz. – İlâhî Armağan / 103)

8-  Zahir arş rahmanın gölgesidir.

İnsani arş, Allah’ın gölgesidir. 

(İ.Arabî Hz. – Risaleler / 1–108)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 27.05.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com