SOHBET KONULARI - 8

www.sufizmveinsan.com
 

1- Zuhruf Sûresi-43/70: Siz ve eşleriniz sürur içinde-ikrama mazhar olduğunuz halde Cennet’e (Hakkani yaşam’a) dahil olun!. (Hasan Güler “B” Meali)

Elmalılı Meali-43/70: Siz ve eşleriniz cennete girin. Orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

2- İbrahim Sûresi-14/48: O gün Arz, başka Arz’a tebdil edilir (değiştirilir), Semavat ta (başka Semavat’a değiştirilir)... (Hepdi) Vahid, Kahhar olan Allah’a buruz etmiştir (gizlenmeleri sözkonusu olmaksızın barizdirler). (Hasan GÜLER “B” Meali)

Elmalılı Meali: 14/48: O gün yeryüzü bir başka yere, gökler, başka göklere çevrilecek ve bütün varlıklar, kabirlerinden çıkıp bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzuruna toplanacaklardır. 

3- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

-Allah Teâlâ hazretleri aklı yarattığı zaman ona: “Gel!..” dedi, o da geldi. Sonra "Geri dön!.." diye emretti. O da geri döndü. Bunun üzerine akla şunu söyledi:

Ben, kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım. Seni, nezdimde mahlukâtın en sevgilisi olana bindireceğim.” (Hadis - 6-365/1687)

4- Benim bir vaktim vardır ki ona Rabb’imin gayrı sığmaz. (Hadis)

5- Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan sâlihlerin adetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefârettir, bedenden hastalığı kovucudur." (Hadis - 9-302 / 3002)

6- İnsanın imanı, yeminlerinden bilinir. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar:25)

7- Şirk “göre” kalktığında biter; “hiçlik” başlar!. (Ahmed HULÛSİ-Dosttan Dosta-912)

8- Yine bu feleklerin hareketiyle cennette günler oluşacaktır. Bunlar, yüce Allah’ın içinde gökleri ve yeri yarattı günlerdir. Cehennem ehlinin günleri ise bilinen dünyevi günlerdir ve güneş aracılığıyla müşahede edilirler. Bu günler cennetlerde belli ölçülere dahil işaretlere sahiptirler. Bunlar aracılığıyla vakitler bilinir. (ARABÎ- Risaleler-1-148)

9- (Cem Makamı) Bu makamda kişinin kuvvetlerinde Hak zahir olur, kendisi bâtın olur, yani Hak zâhir, halk bâtındır. Bu makamı bildiren Kur’ân-ı Kerîm’in: …Kullarında gören ancak Allah’tır… (40/44) âyetidir. (Varidat - 134,135)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 22.06.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com