SOHBET KONULARI - 80

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- A’raf Sûresi (7) / 205:

Rabbini nefsinde, haddini bilerek hissederek ve gizlice, gösterişsiz, sesini yükseltmeden, sabah-akşam zikret, hatırla ve derinliğine düşün! Gâfillerden olma! (Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR - ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki:

—Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi mü'min olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama kavuşur. Mü'min olarak akşama erer, kâfir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar. (Kütüb-i Sitte - 14–314 / 5024)

3- —Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki:

—Âdemoğlunun her tarafını toprak yer! Yalnız kuyruk sokumu kemiği müstesna! İnsan ondan yaratılmıştır. Onda derlenip toplanacaktır.

(Sahih-i Müslim / S:420-No:142)
4- İmam Âli (k.v.) der ki:

—Günlerin en güzeli, Allah’ın dilediği şekilde Allah’a gittiğimiz gündür.

(Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri / Sayfa:244)

5- Şirki yaratmıştır ki Allah; âlemlerin varlığı ortaya çıksın.

Şirk olmazsa âlemler olmaz.

Küfür olmazsa âlemler olmaz.

Nifak olmazsa âlemler olmaz. (Ahmed HULÛSİ  - Sohbet 2009 / 2.Bl. 09.00–10.00)

6- Bilinç, beynin "print-out"udur, yani, dilediği kadarının "çıktı"sı !.

Beyin dahi, İngilizce`de "data" denen evrensel salt "bilgi"nin, "print-out"udur!.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân ve Yeni Çağ / S:113)

7- Ey cemaat! Zikir meclisine fırsat buldukça geliyorsunuz. Ama ona bir ihtiyaç duyarak gelmiyorsunuz. Bu yüzden gereği gibi faydalanmak size nasip olmuyor. Şifa bulmak için ona geliniz. Vakit geçirmek için geliyorsunuz.

(Abdülkâdir Geylâni Hz. – İlâhî Armağan / 53)

8- Hayal; sûretlerin mahzeni, hafıza ise; anlamların mahzenidir.

(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 105)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 22.10.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com