SOHBET KONULARI - 81

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Bakara Sûresi (2) / 37:

Adem, Rabbinden (varlığındaki Esmâ mertebesinden) gelen ilim ile -kelimeler- (yapmaması gerekeni fark edip, kendisinden açığa çıkan vehmine tâbi olma hatasını itiraf edip) tövbe etti. Tövbesi kabul edildi. Şüphesiz ki HÛ; O tövbeyi kabul edip Rahîmiyeti ile bunun güzel sonuçlarını yaşatandır.

(Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR / ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Yapılan iyi işler, insanı kötülükten korur.

Verilen gizli sadaka, yaratanın öfkesini geçirir.

Akraba ziyareti, ömre bereket verir, fakirlikten kurtarır.

(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 248)

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Yanında Yâsîn Sûresi okunan her hasta suya kanmış olarak ölür, suya kanmış olarak kabrine konulur ve kıyamet günü suya kanmış olarak diriltilir.

(Hadis-i Şerif – Deylemî)

4- Cahillerin kalbi dudaklarında, âlimlerin dudakları kalplerindedir. (Hz. Ali)

5- Salâ(t); yöneliştir.

Neye yöneliştir; hakikatine yöneliş, hakikatin olan esma mertebesine yöneliş. Bedenselliğinden çıkıp, bedensellik kavramından çıkıp, dünyandan çıkıp, dünyadan çıkıp, esma mertebesinde kendini bulup, hissetmektir, yaşamaktır; Salâ(t).

(Ahmed HULÛSİ  - Sohbet 2009 / 2.Bl. 01.00–01.50)

6- "Hu" ismi "Nokta"nın hüviyetine işaret eder…

"Allah" adıyla işaret edilen, "Zat"ı, künhü itibariyle mutlak bilinmezdir!. Bu yönüne yukarıda vurguladığım üzere "Allah, âlemlerden Ganî`dir" âyeti işaret eder.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân’ı Neden Anlamıyoruz? / S:106)

7- Allah’u Taâlâ, peygamberlerini kelam sıfatı ile terbiye eder. Sevdiği kulları ise ilham yoluyla ıslah eder. İlham Velîlere, kelâm da peygamberlere gelir.

Peygamberlerin vasileri Velî kullardır. Onlar peygamberlerin hakiki vekilleridir. Velî olanlar, peygamberlerin evlâdıdır. (Abdülkâdir Geylâni Hz. – İlâhî Armağan / 39)

8- Allah kullarına günah işlemeyi istiğfar ve tevbe etmeleri için takdir etmiştir. 

(İ.Arabî Hz. – Vasiyetler / 156)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 29.10.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com