SOHBET KONULARI - 82

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Furkan Sûresi (25) / 45:

Görmedin mi Rabbini, (Hakikat güneşi tam yükselmemişken) gölgeyi (benliği) nasıl uzattı? Eğer dileseydi onu elbette sakin (hareketsiz, sürekli) kılardı... Sonra, Güneş'i (hakikatin farkındalığını) ona delil kıldık.

(Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR -”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyuruyorlar ki:
-Allah’ım; ben bütün yaptıklarımın ve yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. (Sahih-i Müslim / Cilt:11 – 54.Sh - Hadis No:65–66)

3- Ebu Zerr (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.)  burdular ki:

—Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim. Nitekim sema uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur, her tarafta Allah'a secde için alnını koymuş bir melek vardır. Allah'a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) Allah'a yalvar yakar olurdunuz.  (Kütüb-i Sitte / 1653)

4- Akıllı adam kemâlât, câhil adam mal ister. (Hz. Ali k.v.)

5- Şekillendirerek düşünme başlarsa bilinç üstü olur.

Şekillendirme olmaksızın beynin kendi içindeki değerlendirme süreci bilinçaltıdır.

Şimdi sen bu bilinç üstü ile yani şekillendirme yani farkındalık hali ile farkındalıksız halini yönlendirebilirsin.

Tefekkür dediğimiz olay aslında bir tür bilinçaltını şekillendirme halidir.

Bilinçaltı bilinç üstünü meydana getirir, bilinç üstü bilinçaltını şekillendirir.

(Ahmed HULÛSİ  - Sohbet 2009 / 5.Bl. 02.30–04.00)

6- Ceberût âleminden, "data"dan, yani "esmâ mertebesinden" gelip, nâsut âleminde madde(?) dünyasında beyin olarak açığa çıkan ve tekrar geldiği yoldan "aslı"na rücû eden (dönen) anlamlar, her an var olup yokluğa gitmekteler…

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân ve Yeni Çağ / S:113)

7- Dışını zâhir hükme ver; iç âlemini Hakk’a bağla.

Hayrı, şerri dışında bırak; sonra iç âlemine yönel, onları yaratanla ol.

(Abdülkâdir Geylâni Hz. – İlâhî Armağan / 105)

8- Âlimlere bir şey sual edilirse cevap vermeleri farzdır.

Eğer, sual edilen şeyi, bildiği halde cevap vermeyerek gizlemeye çalışırsa, kıyamet gününde ateşten gemlerle gemleneceklerdir. (İ.Arabî Hz. – Vasiyetler / 279)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 19.11.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com