SOHBET KONULARI - 83

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Kaf Sûresi (50) / 11:

Kullara yaşam gıdası olması için... Onunla ölü bir beldeyi dirilttik... İşte huruç (dünyalarından-kozalarından çıkış) böylecedir.

(Ahmed HULÛSİ - YANSIMALAR - ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Tembellikten, cimrilikten, yaşlılığın kötülüğünden, kalbin fitnesinden ve kabir

azabından Allah’a sığınırım.

3-  Hz. Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:

—Resûlullah (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Üç kişi vardır, kıyamet günü Allah Teâlâ hazretleri onlarla konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab  vardır:

* Zina eden yaşlı,

* Yalan söyleyen devlet reisi,

* Büyüklenen fakir." (Kütüb-i Sitte - 16–347 / 5874)

4- Fakirlikten ötürü düşkün olan, Allah katında üstündür. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 78)

5- Şuur: Esma farkındalığının açığa çıkışıdır. (Ahmed HULÛSİ  - Sohbet 2009 / 1.Bl. 06.30)

6-  Velî`de başlayan müşahede, gerçeklere şahid olma kemâlâtı, Rasûl`de zirveye oturur. "Risâlet" varlığını "El Velî" isminin işaret ettiği özellikten alır. Rasûller dahi velâyetleri itibariyle farklı kapsamlara sahiptirler.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân ve Yeni Çağ / S:117)

7- Sana, önce nefsi bırakıp halvete geçmek gerek… sonra halktan uzaklaşmak… sonra dünyadan… sonra âhiretten… sonra Mevlâ’nın gayrı sayılan her şeyden.

Hakk’la olmak istiyorsan varlığından soyun, tedbirini terk et.

(Abdülkâdir Geylâni Hz. – İlâhî Armağan / 130)

8- Mü’minlerin dünyada musîbetleri ve belâları çoktur..

ALLAH, mü’mini;  işlediği günahlardan temizlenmesi için, musibet ve belâlara müptela kılar..

Onun içindir ki mü’min, çeşitli hastalık ve meşakkatler içinde olur.. Böylece de kâmilleşir. (İ.Arabî Hz. – Vasiyetler / 196)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 03.12.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com