SOHBET KONULARI - 84

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Şûrâ Sûresi (42) / 5:

Neredeyse semâlar üstlerinden yarılacaklar (içinden ne çıkacak? A.H.)! Melekler de Rablerinin hamdi olarak tespih ediyor (işlev görüyor) ve arzda olanlar için bağışlanma dilemekteler... Dikkat edin, Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

2- Hz. Cabir (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Karanlık çöktüğü zaman çocuklarınızı dışarı salmayın. Çünkü şeytanlar bu esnada her tarafa yayılırlar. Yatsı vaktinden bir müddet geçince, onları serbest bırakın. Kapını kapa, Allah'ın ismini zikret. Kandilini söndür, Allah'ın ismini zikret. Yemek kabının ağzını kapa ve Allah'ın ismini zikret, (kapayacak bir şey bulamadığın takdirde [çubuk gibi] herhangi bir şeyi üzerine uzatıp koymak suretiyle de olsa bunu yap)! Zira şeytan, kapalı kapıyı açamaz. Kandilleri söndürün, zira fasıkçık (fare), olur ki, fitili çeker  de ev halkını yakar.(Kütüb-i Sitte: 16–415 / 5945) 

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Küçük iken ölen çocuklarınız, cennet (ehlin)in küçükleridir. Onların biri (ana-) babasıyla karşılaşıp elbisesi(nin etekleri)ne yapışır ve Allah onu ve (ana-) babasını cennete sokuncaya kadar bırakmaz. (Hadis-i Şerif – Sahih-i Müslim)

4- Rahat geçim, güven içinde olandır. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 82) 

5- RUH adlı melek (kuvve) dahi, Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız özelliklerine imanın kemâliyle Hayy ve Kayyûm'dur! Çünkü o dahi "şe'n" olarak vücud sahibidir!

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ESM ÜL HÜSN - “El Müheymin”)

6- …Bütün bu evren içre evrenler, o benim dediğim çok boyutlu tek kare resim diye anlatmaya çalıştığım olay, Esma âlemi diye bahsedilen şey; indinde noktalardan bir nokta; yani İnsan-ı Kâmil, Hakikati Muhammediye.

Dolayısıyladır ki işte bu, şu an anlattığım bu gerçekliği dile getiren ifade ALLAHU EKBER, yani KEBİR!.. Bütün Esma âlemini, Esma âleminden var olan, o potansiyel kaynaktan var olan evren içre evrenleri meydana getirirken; onun gibi sayısız noktaları meydana getiren anlamına olarak ALLAHU EKBER sözü kullanılıyor.

Dolayısıyla ALLAHU EKBER sözünü ancak hakkıyla İnsan-ı Kâmil veya Hakikati Muhammedî söyleyebilir ve yaşar… (Ahmed HULÛSİ) 

7- Zâhid, ilk başta dünyadan kaçar. Bu yolda olgunluk elde eden kimse dünyaya önem vermez, dünyadan kaçmaz. Dünya ve içindekileri yola getirmek için kendine davet eder. (Abdülkâdir Geylâni Hz. – İlâhî Armağan / 128) 

8- Allah Rasûlü, Allah’ın Zât’ına tefekkür etmemizi yasakladı.

Zira ALLAH’IN BENZERİ YOKTUR. (İ.Arabî Hz. – Vasiyetler / 285)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 10.12.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com