SOHBET KONULARI - 85

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Bakara Sûresi (2) / 57:

Ve sizi (yakıcı hakikatten perdeleyen ve beşeriyetinizin idâmesini sağlayan) bulutla gölgeledik; üzerinize menn (varlığınızı oluşturan Allah Esmâ'sındaki kudret kuvvesi) ve selva (manevî âleminizi hissetme duygusu) inzâl ettik (hakikatinizden şuurunuza)... "Rızık olarak verdiğimiz temiz şeyleri yeyin", dedik. Onlar (hakikat bilgisini değerlendirmeyerek) bize zulmetmediler, kendi nefslerine zulmettiler! (Burada âyetin bir bâtın yorumuna yer verilmiştir zâhir anlamı yanı sıra. A.H.) (Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR -”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Resûlullah (s.a.v) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Allah Taâla günahlardan dilediği bazısını (n cezasını) kıyamet gününe tehir eder; anne babaya isyan müstesna. Zira Allah bu günahın sahibini (n cezasını) ölmeden önce hayatta iken vermekte acele eder.  (Hadis / Hâkim)

3- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Sizden birinizin kulağı çınladığı zaman, beni zikretsin, bana salâvat okusun ve: “Zekerallâhu men zekeranî bi-hayrin” desin.

Anlamı: Beni ananı Allah ta hayırla ansın. (Hadis-i Şerif – Feyü’l Kadîr)

4- “İlmin kaybolması, âlimlerin ölmesinden daha önemsizdir.”

(Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 90)

5- "Zâtı" itibarıyla "benzeri" olmayan; Esmâ'sıyla yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan berî olan; "Ekberiyeti" ile sayısız "nokta"lardan bir nokta olan "çok boyutlu tek kare resim" diye açıklamaya çalıştığımız "Esmâ mertebesi"nin "kesret-çokluk boyutu" olarak algılanışı olan -gerçekte tekil tümel- "fiiller" âlemini, "ilminde" var kıldığı özellikler ile yaratmıştır.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ESMÂ ÜL HÜSNÂ)

6- String hareketleriyle açığa çıkan her şey, "data"daki "Allah isimleriyle işaret edilen özelliklerin" ("bilgi") oluşturduğu "sanal" (virtual) gerçekliktir.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân ve Yeni Çağ / S:120)

7- Âhireti dünyada öne al; böyle yap, ikisini birden kazanırsın. Dünyayı ahiretten öne alacak olursan ikisini de kaybedersin. (Abdülkâdir Geylâni Hz. İlâhî Armağan / 91)

8- Allah'ın Hızır'a verdiği özelliklerden biri de şudur:

Hangi kurak ve kuru yere gitse, Allah orayı verimli, bereket ve bollukla yeşertir.

(İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 246)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 17.12.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com