SOHBET KONULARI - 86

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Bakara Sûresi (2) / 148:

HERKESİN O'NA DÖNEN BİR VECHİ VARDIR... O hâlde hayırlı çalışmalarda (Rabbini tanımada) yarışın! Nerede olursanız olun hepinizi, hakikatiniz olan Allah cem eder. Kesinlikle Allah her şeye Kâdîr'dir.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

2- Amr İbnu'l-As (r.a.) anlatıyor:

—Rasulullah (s.a.s.) buyurdular ki:

—Şüphesiz, her derede, âdemoğlunun kalbinden bir parça bulunur (yani kalp her şeye karşı bir ilgi duyar). Öyleyse kimin kalbi bütün parçalara ilgi duyarsa, Allah onun hangi vadide helak olacağına hiç aldırmaz. Kim de Allah'a tevekkül ederse, kalbinin her şeye (ilgi kurarak dağılmasını önlemek için) Allah ona yeter." (Kütüb-i Sitte / 7231)

3- Hz. Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

—Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallâk durur. Zinadan çıkınca iman adama geri döner. (Kütüb-i Sitte - 16–354 / 5881)

4- Belâ zamanı sızlanmak, mihneti tamamlar. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 244)

5- İsimlerle işaret edilen kuvveler ise "melek" ismiyle tanımlanmıştır ki; "insan"ın dahi hakikati budur; farkındalığını yaşamak süreci ise "Rabbinin likâsına kavuşmak" diye anlatılmıştır! Bunu keşfettikten sonra, devamının gelmemesi ise feci cehennem yanışı olarak anlatılmıştır! (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ESMÂ ÜL HÜSNÂ)

6- Bu virtual-sanal gerçeklik, "Allah" isimlerinin işâret ettiği özellikler dolayısıyla, birbirini oluşturan algılama katmanlarıyla, "beyin" dediğimiz yapıyı ve insan algılamalarını meydana getirirken; biyolojik anlamda beyni olmayan, evrendeki sayısıyız varlıklarda dahi virtual "beyin"lerle sayısız algılama türlerini meydana getirmektedir.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân ve Yeni Çağ / S:120)

7- Dünya nefislerin sevgilisidir, âhiret ise kalplerin… Aziz ve Celil olan Hak ise sır âlemlerinin sevgilisidir. (Abdülkâdir Geylâni Hz. İlâhî Armağan / 235)

8- Bilgisizliğin bilgisi, bütün bilgilerin üstündedir.

Nitekim bilgisizliğin bilgisizliği de, bütün bilgisizliklerin üstündedir.

(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 15)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 24.12.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com