SOHBET KONULARI - 87

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Nisa Sûresi (4) / 103:

(Endişeli ortamda) salâtın edâsından sonra, ayakta veya otururken ya da yanlarınız üzere uzanmışken (sürekli) Allah'ı zikredin. Zikrettiğinizle doyuma ulaştığınızda salâtı ikame edin (yaşayın-yönelişin tam hakkını verin, zikirle girmiş olduğunuz hissediş ile). Kesinlikle salâtın, belli vakitlerde yaşanması, iman edenlere yazılmıştır. (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

2- Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Hastalarınızı yemeğe zorlamayınız. Zira Allah onları yedirir ve içirir.

(Hadis-i Şerif – Tirmizi)

3- Sevban (r.a.) anlatıyor:

—Rasûlullah (s.a.s.) buyurdular ki:

—Ömrü ancak birr (her çeşit hayırlar, iyilikler, ihsanlar) uzatır;

Kaderi de ancak dua geri çevirir.

Kişi, işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum kalır!

(Kütüb-i Sitte - 16–500 / 6007)

4- Hz. Âli (k.v) şöyle buyurmuştur:

—Marifet, celalin parıldayışlarını keşfetmektir. Bunun son noktası ise Allah'ın kibriyası karşısında dehşete kapılmaktır. (İbn-i Arabî Hz. - Kur’an Mührü / 337)

5- "Allah isimleri"nin bize bildirilen anlamları, son derece sığ ve dar kapsamlıdır. Beşere GÖRE anlatılan anlamlardır. Gerçekte bu isimlerin işâret ettiği anlamlar ve varlığı oluşturmadaki işlevleri çok çok kapsamlı ve farklıdır.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Kurân ve Yeni Çağ / S:118)

6- Resuller ve vârisleri velîler, "mele-i âlâ"nın yani Esmâ kuvvelerinin yeryüzündeki dilleridir! (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR / ESMÂ ÜL HÜSNÂ)

7- Mü’min dünya içinde şahın tahsildarıdır. Sır ki; semâ, kalb ki; zemin olur, semâ tabakalarından kalbe yemekler gönderir, ikram eder. Hak dilerse sırla kalbi birleştirir. Kalb ile sır bir olduktan sonra, irfan sahibi, Allah’ın rahmetini yakınında bulur.

(Abdülkâdir Geylâni Hz. İlâhî Armağan / 391)

8- Bana şöyle seslenildi: Var olduğun sürece talep etmekten ayrılma!.. Bu hitapla birlikte anladım ki ben, hayal huzurunda tecelli eden misali bir suretteyim. Varlık heykelini idare etme ilişkisi henüz kesilmemiş ve ondaki hükmü kalkmamış. Hislerime geri döndüğüm zaman iflas etmişliğimin ortadan kalkmış olmasından dolayı sevindim. (İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 411)

 

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 02.01.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com