SOHBET KONULARI - 89

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Âl-i İmrân Sûresi (3)/75:

Kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlardan öyleleri vardır ki, kantar (dolusu) emanet bıraksan, onu sana aynen iade eder. Öyleleri de vardır ki, tek bir dinar (altın) emanet etsen, tepesine dikilip zorlamadıkça sana geri vermez. Bu onların, "Bize karşı olan ümmîlerin (hakikati bilmeyenlerin) hiçbir hakkı yoktur" diye (düşünmelerinden kaynaklanır). Onlar bile bile Allah üzerine yalan söylüyorlar.

 (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

2- Rasûlullah (s.a.s) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdu:

—Hakkında kelâm edilen şahsı dinlemen, onun yanına gitmekten daha hayırlıdır.

Onun yanına gitmek ise, hakkında çeşitli haberler vermekten daha iyidir.

Ondan vereceğin haber, onu ve işini yanlış anlatmana sebep olur.

(Abdülkâdir Geylâni Hz. – İlâhî Armağan / 478)

3- Rasûlullah (s.a.s) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

Bazıları rükûdadır; secde eder, bazıları kıyamdadır ve secde etmez.

Bu durumları kıyamet gününe kadar devam eder.

(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 174)

4- Akıllının dili kalbinin arkasındadır, ahmağın kalbi ise, dilinin arkasındadır. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 276)

5- Zâhidin orucu gündüz olur.

Ârif hem gece, hem de gündüz oruçlu bulunur; yaratanına kavuşuncaya kadar iftarını açmaz. (Abdülkâdir Geylâni Hz. İlâhî Armağan / 183)

6- Canlı; beslenen, hassas ve iradeyle hareket eden bir nefse sahiptir.

Hay ise; akıl sahibi, idrak eden ve faal bir cevherdir.

Bu yüzden yüce Allah ve O’nun mukarreb kulları Hay olarak vasfedilirken canlı olarak vasfedilmemişlerdir. (İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 77–78)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 13.01.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com