SOHBET KONULARI - 9

www.sufizmveinsan.com
 

1- Bakara Sûresi -2/17: Onların meseli (ibretlik örneği) şu kimsenin durumu gibidir: Bir ateş tutuşturmak istedi, ateş çevresindekileri aydınlattığında, Allah onların nurunu giderip, onları karanlıklar içine terk etti; (artık) görmezler.

Elmalılı Meali-2/17- Onların durumu, bir ateş yakanın durumu gibidir. (Ateş) çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların (gözlerinin) nurlarını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı, artık görmezler.

2- Bakara Sûresi -2/18: Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; onlar artık rücu etmezler.

Elmalılı Meali-2/18- (Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.

3-  Bakara Sûresi -2/56: Sonra, mevtinizin akabinden sizi ba’setmiştik, belki şükredersiniz diye. (Hasan GÜLER “B” Meali)

Elmalılı Meali-2/56: Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından yeniden diriltmiştik.

4- Bir gün Hz.  Aişe ra. ın yanına bir dilenci geldi. Hz. Aişe ona bir parça ekmek verdi.  Biraz sonra kıyafeti yerinde bir kişi geldi, onu ise oturttu. Adam da kendisine verilen yemeği yedi. Bu davranışın sebebi kendisine sorulunca dedi ki:

-İnsanlara seviyelerine göre muamele ediniz.. (Hadis)

5- Bir adam Rasûlullah (s.a.v) efendimize geldi:

-Seni seviyorum ya Rasûlullah.. dedi.

-O halde fakirlik haline razı ol.. dedi Efendimiz.

Bir kişi yine geldi:

-Ben Allah’ı seviyorum.. dedi.

Efendimiz:

-O halde belâ gömleğini giy. Allah ve Peygamber sevgisini fakirlik hâli ve belâ takip eder, buyurdular.

6- Dilenci, Allah’ın kullarına hediyesidir. (Hadis-Geylâni-379)

7- “Rabbim Allah’tır” ,  deme, düşmanlarına senin aleyhine fırsat vermiş olursun; ama

“Allah Rabbimdir”, de ; Allah ismi düşmanlarını kahreder, senin aleyhine bir imkan bulamazlar. (Arabi - Risaleler/2-247)

8- Allah hiçbir işi yapmaya mecbur değildir. O, mülkünde ancak dilediğini yapar. (A.K.GEYLÂNİ)

9- Akıl hikmet bağları ile bağlıdır.. Keşif ise kudrete bağlıdır.. (A. CEYLÎ-İnsan-ı Kâmil / 554)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 28.06.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com