SOHBET KONULARI - 90

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Maide Sûresi (5) / 69:

Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Nasara'dan kim (âlemlerin ve kendisinin Rabbi olan) Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman eder ve imanının gereğini yaparsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar! (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

2- Maide Sûresi (5) / 93:

İman edip imanının gerektirdiği fiilleri ortaya koyanlar, korunmaya devam ederlerse (bir üst mertebede) imana ulaşıp, o imanın gereği çalışmalar yaparlar... Sonra bu anlayışa göre korunarak daha üst mertebede iman anlayışına kavuşurlar... O anlayışla imanlarının sonucu olarak da ona göre korunmaya başlarlar... Bundan sonra, ulaştıkları bu anlayışa göre korunmaya devam etmeleri, onları ihsana (Müşahede mertebesine) erdirir... İhsan mertebesine erdikten sonra, geçmişte (bilmeyerek) yediklerinin bir mahzuru yoktur artık! Allah muhsinleri sever. (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

(Maide Sûresi (5) / 69. Âyeti ile ilgili hadisler:)

3- Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

 —Ümmetimden veya Yahudilerden veya Hıristiyanlardan her kim beni işitir de bana (Muhammed Mustafa’ya) iman etmezse cennete giremez.

(Hadis-i Şerif – Ahmed bin Hanbel)

4- Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdular:

—Şayet Musa (a.s) gökten yere inseydi ve siz de ona tâbi olup beni terk etseydiniz, delâlete düşmüş olurdunuz. (Hadis-i Şerif – Buhârî-Müslim)

5- Fakirliğin de fakirliği ahmaklıktır. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 270)

6- Önemli olan; hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. (Abdülkâdir Geylâni Hz.)

7- Büyük bilge Ömer Hayam’ın (Allah ruhunu kutsasın) dediği gibi:

“İki cihan seninle dolu ve sen ikisinin de dışındasın

(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 207)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 20.01.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com