SOHBET KONULARI - 91

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Bakara Sûresi (2) /249:

Talut, ordusuyla yola çıktığında (askerlerine) dedi ki:

"Muhakkak Allah sizi bir nehir ile sınayacaktır. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmazsa o da bendendir. Eliyle bir avuç kadar alan müstesna"...

Fakat içlerinden pek azı hariç, ondan içtiler.

Ne zaman ki O ve beraberindekiler nehrin karşı yakasına geçtiler,

"Calut ve ordusuna karşı savaşacak gücümüz kalmadı" dediler.

Allah'a kavuşacaklarını (imanları sebebiyle) özlerinden gelen (yakîn) ile bilenler ise:

"Pek çok defa, az bir topluluk Allah'ın izniyle (biiznillah), kendilerinden çok fazla topluluğu yenmiştir. Allah dayananlar ile beraberdir" dediler.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

 

2- Âl-i İmrân Sûresi (3)/27:

"Geceyi gündüze dönüştürürsün, gündüzü geceye dönüştürürsün. Diriyi ölüden çıkartırsın, ölüyü diriden çıkartırsın. Dilediğine hesapsız rızık (yaşam gıdası) verirsin." (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

 

3- Âdiyât Sûresi (100):

1- Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık biriktirmek için) koşan (azgın atlara benzer insanlara),

2- (Koşuşurken hırsından, öfkesinden) çakıp ateş çıkaranlara,

3- Sabahın seherinde akına kalkıp,

4- O hırsla ortalığı toza bulayanlara,

5- Böylece o hâl ile halkın içine dalanlara (çok yazık)!

6- Gerçektir ki insan Rabbine karşı elbette çok nankördür!

7- Kesinlikle kendisi de buna şahittir!

8- Kesinlikle onda zenginlik sevgisi çok şiddetlidir!

9- Bilmez mi (insan), kabirlerin (bedenlerin) içindekiler deşilip dışarı çıkartıldığında,

10- Sadırların içindekiler açığa çıkartıldığında,

11- İşte o süreçte Rableri, Esmâ boyutu itibarıyla, onlar olarak elbette Habîr'dir.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 28.01.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com