SOHBET KONULARI - 92

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Yunus Sûresi (10) /22:

"HÛ" ki sizi karada ve denizde seyrettirmekte... Hatta siz gemideyken; gemiler, içindekileri sakin bir rüzgâr ile akıp götürdükleri sırada bundan mutlularken; onlara fırtına gelip çatar, dalgalar her taraftan onları vurur! Onlar da dalgalarla kuşatıldıklarını ve büyük tehlikede olduklarını düşündüklerinde, tüm oluşumun Allah'ın kudret elinde olduğuna inanmış olarak dua ederler:

"Andolsun ki eğer bizi şundan kurtarırsan, kesinlikle şükredenlerden olacağız." (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR) 

2- Yunus Sûresi (10) /23:

Ne zaman ki Allah onları kurtarır, yeryüzünde haksız olarak hemen azgınlığa başlarlar... Ey insanlar, sizin zulüm ve taşkınlığınız, sadece nefslerinize zarar verecektir! O dünya hayatının geçici zevklerinden yararlanırsınız; sonra dönüşünüz bizedir! (İşte o zaman) yapmış olduklarınızı (hakikatini) bildiririz. (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

—Riya ihlâsın köprüsüdür. (İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 403)

4- Tamahkâr, zillete bağlıdır. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 273)

5- Kelime-i Tevhid cennetin bugünkü anahtarıdır. Yarınki anahtarı ise varlıktan soyunmak, Hak varlığına bürünmektir… (Abdülkâdir Geylâni Hz. İlâhî Armağan / 147)

6- Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Birinci defa Haccettiğimde, Beytullah’ı gördüm…

İkinci defa Haccettiğimde; Beytullah’ın sahibini gördüm…

Üçüncü kez Haccettiğimde; ne Beytullah’ı, ne de onun sahibini gördüm.

(Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hz. / 103)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 02.02.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com