SOHBET KONULARI - 93

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Hümeze Sûresi (104):

1- Vay hâline tüm hümeze (arkadan dedikodu yapıp çekiştiren) ve lümeze (kınayıp tahkir eden) güruha!

2- O ki, varlık topladı ve onu tekrar tekrar saydı (her gün banka hesabına bakıp ne kadar param varmış, kontrol etti A.H.)!

3- Sanır ki varlığı, onu ebedî dünyada yaşatacak hâlde!

4- Hayır (iş sandığı gibi değil)! Yemin olsun ki o Hutame'ye (insanı darmadağın edip göçerten) atılacaktır.

5- Hutame'yi sana bildiren nedir?

6- (O Hutame, fıtratından gelen bir şekilde bilincinde açığa çıkan) Allah'ın tutuşturulmuş Nârı'dır!

7- O ki çıkar (kaplayıp örter) FUADlar (Esmâ mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar) üzerine.

8- Muhakkak ki o (Hutame) onların üzerine kapatılıp kilitlenmiştir (içinde ebedî mahpusturlar).

9- Uzatılmış direkler içinde. (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

2- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktalar:

—Kader Allah’ın sırrıdır, onu ifşa etmeyin. Kader sırrını bilen mülhit olur.

(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 394)

Mülhid: Dinden çıkan, dinsiz, kâfir, imansız / Haşir ve âhirete inanmayan.

3- Rahat, ümitsizliktedir. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 257)

4- Ümitleri haddini aşmayan için her şey, kalben bir yana atılmıştır.

(Abdülkâdir Geylâni Hz. İlâhî Armağan / 436)

5- Âriflerden biri sordu:

-Ya Bâyezid!.. Kul ne ile Allah’a kavuşabilir?..

—Dilsizlik, sağırlık ve körlük ile, diye cevap verir.

(Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hz. / 60)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 11.02.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com