SOHBET KONULARI - 94

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Nahl Sûresi (16) /81:

Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlardan sığınıp barınılacak yerler oluşturdu; sizin için, sizi sıcaktan koruyan elbiseler ve savaşta koruyan zırhlar yarattı... İşte böylece üzerinize nimetini tamamlıyor ki müslimler olasınız! (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

 

2- Nahl Sûresi (16) /104:

Muhakkak ki Allah, kendini dillendiren işaretlerine iman etmeyenleri, hakikate erdirmez... Onlara acı bir azap vardır. (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

 

3- Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s.) buyurdular ki:

—Rüya üç kısımdır:

Biri Allah'tan bir müjdedir.

Biri nefsin konuşmasıdır.

Biri de şeytanın korkutmasıdır.

Biriniz hoşuna giden bir rüya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.

(Kütüb-i Sitte:17–513 / 7167)

 

4- Kötülüğü ertelemek, iyi geleceğe işarettir. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 40)

 

5- İrfan sahibi için dirilik, ölümden sonra başlar. (Abdülkâdir Geylâni Hz. İlâhî Armağan / 429)

 

6- Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Cenâb-ı Hakk’ı mahlûkatının sınıflarının zikriyle zikrettim; o kadar ki, mahlûkatın sınıfları onu benim zikrimle anmaya başladı. Sonra Cenâb-ı Hakk’ı kendi zikrimle zikrettim; o kadar ki, O, benim zikrimle beni andı.

(Celâl YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî Hz. / 120)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 18.02.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com