SOHBET KONULARI - 95

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Mâide Sûresi (5) /94:

Ey iman edenler... Allah sizi, ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği avdan bir şey ile dener; ki bil-gayb (gaybları olan) O'ndan korkan kim, bilinsin! Artık bundan sonra kim haddi aşarsa, onun için acı verici azap vardır.

(Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

2- En’âm Sûresi (6) /123:

Böylece her şehirde ekâbiri (önde gelenleri), oranın suçluları kıldık ki, orada tuzak kursunlar... (Gerçekte) kendilerinden başkasına tuzak kurmuyorlar, farkında değiller! (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Muaz İbnu Cebel (r.a.) Rasûlullah’ın şu hadisini zikretmiştir:

-Şurası muhakkak ki riyanın azı dahi şirktir.

Kim Allah'ın velisine düşmanlık yaparsa şüphesiz Allah ile savaşmaya çıkmış olur.

Allah itaatkâr, takva sahibi ve halktan uzak (kendi halinde) duran kullarını gerçekten sever (öyle)  ki, onlar görünmedikleri zaman aranmazlar (ehemmiyet verilmedikleri için, yoklukları kimsenin dikkatini çekmez), hazır bulundukları zaman (da meclislere, ciddi meşguliyetlere) çağırılmazlar, tanınmazlar. Kalpleri pırıl pırıl hidayet kandilleridir. (Onları hiçbir şey şekke şüpheye atamaz.) Her müşkül meselenin, ağır belanın altından kalkarlar. (Kütüb-i Sitte: 7158)

4- Rasûlullah (s.a.v) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

-Ansızın ölüm mü’min için rahmet, kâfir için ise esefle (üzüntü ile) yakalanmadır.

(İbn-i Kesir – Cilt:6 / S:3037)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 03.03.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com