SOHBET KONULARI - 96

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Necm Sûresi (53) /16–17–18:

16- O an ki, Sidre'yi (varlığını) bürüyen (hakikat nûru) bürüyordu (beden hissi kaybolmuş bir hâlde)!

17- Görüşü ne kaydı (gayrı kavramına); ne de haddi aştı (hakikati müşahededen dolayı tanrılık davasına düşüp, Firavunlaştı)!

18- Andolsun ki, Rabbinin (Hakikatini var kılan Esmâ özelliklerinin) işaretlerinden en büyüğünü gördü! (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

2- Bakara Sûresi (2) /179:

Sizin için kısasta hayat vardır. Derin düşünen akıl sahipleri... Tâ ki böylece korunursunuz. (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Rasûlullah Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

-Ben, ümmetimin yarısının cennete girmesi ile şefaat (sahibi olmam) arasında muhayyer bırakıldım. Ben şefaati tercih ettim. Çünkü şefaat, daha şümullü ve ümmetimin (toptan kurtuluşuna) daha yeterlidir. Şefaati siz muttakilere mahsus mu biliyorsunuz? Hayır! O muttakiler değil günahkârlar, hatalılar ve pis işlere karışan (Müslüman)lar içindir. (Kütüb-i Sitte:17–607 / 7328)

4- Rasûlullah Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

-Kıyamet günü azabın en şiddetlisine dûçar olacak kimseler Allah'ın yarattıklarını taklit edenlerdir. (Kütüb-i Sitte:15–424,425.Sayfa)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 17.03.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com