SOHBET KONULARI - 97

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Kamer Sûresi (54):

11. Âyet- Biz de kuvvetle dökülen bir su ile semânın kapılarını açtık!

12. Âyet- Arzı da kaynaklarıyla fışkırttık da takdir edilmiş hükümle sular (birbirine) kavuştu!  (Ahmed HULÛSİ -  Allah İlminden YANSIMALAR)

2- Bakara Sûresi (2) /25:

İman edip hakikati yaşamayı sağlayacak fiiller ortaya koyanları müjdele, ki onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler (Allah'ın Esmâ'sının açığa çıkışının seyredildiği ortamda sürekli oluşan ilimler) vardır. Bu rızıktan rızıklandıkça (bu müşahede içinde): "Bu daha önceden de tattığımız gibi bir şey" derler. Bu önce tattıklarına benzer. Orada, sonsuza dek şirk kirinden arınmış eşleri iledirler! (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

3- Rasûlullah (s.a.s.) buyurdular ki:

"Ey Allahım! Kim bana inanır, beni tasdik eder ve her ne getirmiş isem onun senin yüce katından olduğunu ve hak olduğunu bilirse, ona az mal, az evlat ver, ona, sana kavuşmayı sevdir ve ölümünü çabuklaştır. Kim de bana inanmaz ve beni tasdik etmezse malını ve evladını çok kıl, ömrünü de uzat." (Kütüb-i Sitte:17–573 / 7258)

4- Hz. Ebu Musa (r.a.):

-Rasûlullah (s.a.s.) buyurdular ki:

-Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler var.

Kişi o fitnelerde mü'min olarak sabaha erer, akşama kâfir olur; mü'min olarak akşama erer, sabaha kâfir çıkar.

O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Yürüyen koşandan hayırlıdır. Öyleyse yaylarınızı kırın, kirişlerinizi parçalayın, kılıçlarınızı da taşa vurun. Sizden birinin evine girerlerse Hz. Âdem’in iki oğlundan hayırlısı olsun (ölen olsun, öldüren değil.) (Kütüb-i Sitte: 4727)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 25.02.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com