SOHBET KONULARI - 99

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Zümer Sûresi (39):

5. Âyet:

Semâları ve arzı onlar yokken Hak olarak (Esmâ'sındaki özelliklerle) var kıldı!

Geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de gecenize dönüştürür...

Güneş'i ve Ay'ı işlevsel kılmıştır...

Her biri belli bir ömre sahip olarak yoluna devam eder...

Dikkat edin, "HÛ"; Azîz'dir, Gaffar'dır.

6. Âyet:

Sizi nefs-i vâhide'den (nefs-i küll-kozmik bilinç-evrensel benlik hissi) yarattı!

Sonra (holografik esas gereğince) ondan (bilinçten) onun eşini (bedeni) oluşturdu; sizin için en'amdan (kontrol edilebilir hayvani duygular) sekiz eş açığa çıkardı!

Sizi analarınızın karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratıştan sonra (diğer) bir yaratışa (geçirerek) yaratıyor...

İşte size Rabbiniz Allah; mülkü onun (Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerin açığa çıkması) için olan!

Tanrı yok; sadece "HÛ"! Nasıl hakikati görmezsiniz! (Ahmed HULÛSİ - Allah İlminden YANSIMALAR)

2- Rasûlullah (s.a.v) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

-Ey Ayşe! Şu iki elbiseyi yıka. Bilmiyor musun, elbise bile tesbih eder, kirlenince tesbihi kesilir. (Râmûz’ül Ehâdîs / 6212)

3- İbnu Ömer (r.a.) anlatıyor:

Rasûlullah (s.a.v) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

-Yolculuk (sefer) sırasında oruç tutmak birr (denen makbul ve mahbûb amelden) değildir. (Kütüb-i Sitte: 17-161 / 7158)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 07.04.2010
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com