Tebessümün önemi
Nazım Akpınar
 

Günlük yaşamda en çok hissettiğimiz ihtiyaçlardan biri şüphesiz, tebessümdür.Rasulullah’ın veciz ifadesiyle, bir insanın inanan kardeşine tebessüm etmesi dahi sadaka hükmüne geçmektedir. Bu ifade de bizlere gösteriyor ki tebessüm etme noktasında en büyük rol inançlı bireylere düşüyor.Ne var ki, bu kıymetli davranışı çoğu zaman gösteremiyoruz ve ihmal ediyoruz.

Özellikle dini içerikli özel TV kanallarına bir göz gezdirdiğimizde bu ihmali daha net gözlemleyebiliyoruz.İnsanlara faydalı olabilmek adına bir program düzenleniyor.Program, içerik olarak önemli ve faydalı olsa dahi sunucusu asık suratlı olduğunda ve bu tavrını devamlı hale getirdiğinde o program bütün etki ve cazibesini kaybediyor. Maalesef, çoğu program yapımcısı da bu ihmali yapıyor.Halbuki, insanlarda tebessüm etmeme gayreti yerine tersi bir gayret olsa hiç değilse, bir iki kez yüzlerinde tebessüm belirebilse, inanıyoruz ki bu tarz eğitici ve bilgilendirici mahiyetteki programlar hem tesirli olacak hem de izleyenlerinin ilgi ve beğenisini artıracak.Elbette ki insanların psikolojik sebepler dolayısıyla sürekli mütebessim bir çehreye bürünmeleri mümkün olmaz.Ama yaşadığımız olumsuzluklar ve üzüntülerimiz bizleri sürekli karamsarlığa da itmemelidir.Bu noktada moral faktörü bizler için çok önemlidir.Zaten inanç faktörü devreye girdiğinde moral de kendiliğinden gelecektir.Moralimizi sürekli yüksek tutmalıyız.Bunu başarabilmek için de kendi kendimizi sürekli motive etmeliyiz (self kontrol).Psikolojik açıdan motivasyon çok önemlidir.Özellikle seher vakitlerinin dua ve zikir çalışmalarıyla değerlendirilmesi bizlerin yeni güne daha moralli olarak başlaması noktasında motor güç teşkil edecektir.Teheccüd namazı da ayrı bir moral aktivitesidir diyebiliriz.Hadisin ifadesiyle uyku esnasında beyinde oluşan bazı menfi düğümlerin çözülerek ilgili devrelerin açılması noktasında etkilidir.Ayrıca mana büyüklerimizin eserlerini mütalaa ederek feyiz kanallarımızı sürekli açık tutmamız da bu motor gücü destekleyecek en önemli enerji kaynaklarımızdandır.Önemli olan, sosyal yaşama girdiğimiz andan itibaren bu pozitif özelliğimizi gün boyu sürekli muhafaza edebilmemiz ve etrafımızdaki insanlara tebessümle dahi olsa ümit ve sevgi halini yaşatabilmemizdir.Aynı zamanda bizlerin bu olumlu tavrı hiç tanımadığımız ve soğuk olarak düşündüğümüz insanlarla bile aramızda bir sıcaklığın oluşmasına ve böylelikle de inandığımız doğruları ve güzellikleri onlarla paylaşabilmemize de vesile olacaktır.Tebessümle başlayan güçlü motive edilmiş halimizi ve beyan gücümüzü birleştiğimizde karşımızdaki granit kayaların bir anda yumuşadığını ve çözülmeye başladığını hayretle müşahede edeceğiz.Yeter ki içtenlikle insanlara yönelebilelim.Tebessümle de olsa onlara özveride bulunabilelim.Tebessümün Allah’tan oluşu (özden yüze yansıma sırrı) gerçeğini bir nebze de olsa yaşayabilelim.

 

 
 
Samsun - 21.11.2006
ahad103@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com