ASR SÛRESİ

 

Vel asri. 
ASR’a yemin olsun ki,

İnnel insane lefiy husr. 
İnsan gerçekten hüsrandadır.

İllelleziyne amenu ve amilus salihati, ve tevasav Bilhhakk ve tevasav Bis-sabr.
Ancak iman eden, ameli saliha işleyen, HAKkı ve sabrı tavsiye eden müstesna!...

Yorum;

ASR Suresi Mekke’de nazil olmuştur. Ashab bir araya geldiklerinde bu sureyi diğerine okumayı adet haline getirmişti.. Tavsiye ve nasihat içeriklidir.

Asr kelimesi arapçada akşam demektir. Şer yönlü hareketlerin çoğunlukla terkibiyet hükmüyle kişide zahir olduğu düşünüldüğünde bu vakit içerisinde insanların hüsran içinde olabilecekleri uyarısı yapılmıştır.

Sure bünyesinde HAKkın ve SABR’ın tavsiyesinin yapılması gerektiği dikkate alındığında, SABR ve HAK kavramları için gerekli bilgilere haiz olmanın şart olduğu da anlatılmaktadır.

Bir diğer husus da zaman ve mekandan münezzeh olan mutlak varlığın insan için uzun sayılabilecek bir zaman dilimi -asr- baz alınarak uyarı-akıbet belirtilmektedir.

Şurası akıldan çıkarılmamalı ki, sure başında geçen Allah’ın kasemi, bildiğimiz anlamda alelade bir insanın yaptığı gibi bir yemin değildir.

Allah’ın kaseminden kasıt, kullar üzerinde dikkatleri çekmek üzere kullanılmaktadır.

Surede geçen hüsran dışında kalanlar ise, iman edenler ve imana dayalı fiiller işleyenlerdir ki, Kur’an bu tabanın öncelikle Muttaki’lere ait olduğunu belirtmektedir.

Ahmet F.YÜKSEL

 

 

Ön sayfa