Bazı Ayetler ve Anlamları -49-

Fea'rıd an men tevellâ an zikrinâ ve lem yurid illel hayâted dünya. (53/29)
Onun için Sen, zikrimizden yüz çeviren ve sadece dünya hayatını isteyen kimselerden yüz çevir!.

Zâlike mebleğuhüm minel ılm.... (53/30..)
Onların ilimden erişebildikleri derece budur ....

Ve lillâhi mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı liyecziyellezîne esâû bimâ amilû ve yecziyellezîne ahsenû bilhüsnâ. (53/31)
Semalarda ve yerde olan her şey Allah'ındır. Bu, kötülük yapanların kötülüklerinin karşılığını, güzel amellerde bulunanların da iyiliklerinin karşılığını almaları içindir.

Ellezîne yectenibûne kebâirel ismi vel fevâhişe illellemem , inne rabbeke vâsiul mağfireh ...
...felâ tüzekkû enfüseküm .... (53/32)
Büyük günahlardan ve fuhşiyattan kaçınan , ancak ufak tefek kusurlar işleyenlerin hatalarını Allah mağfiret eder...
...Nefslerinizi temize çıkarmaya çalışmayın.

Eferaeytellezî tevellâ . (53/33)
Yüz çevireni gördün mü?..

Ve a'tâ kalîlen ve ekdâ . (53/34)
Biraz verdi, gerisi için cimrileşti.

Ellâ teziru vâziretün vizra uhrâ . (53/38)
Doğrusu hiç bir günahkâr diğerinin günahını yüklenmez!.

Ve en leyse lil'insâni illâ mâ se'a. (53/39)
İnsana kendi çalışmalarının getirişinden başka bir şey yoktur.

Ve enne sa'yehu sevfe yürâ . (53/40)
Ve çalışmasının karşılığı ileride görülecektir.

Ve enne ilâ rabbikel müntehâ . (53/42)
Şüphesiz son varış, Rabbinedir.

Ve ennehû hüve edhake ve ebkâ . (53/43)
Muhakkak ki güldüren de O'dur, ağlatan da!..

15/04/2003
http://gulizk.com

Ön sayfa