Bazı Ayetler ve Anlamları -50-

Ve ennehû hüve eğnâ ve egnâ. (53/48)
Doğrusu, zengin eden ve kanaat sahibi kılan da, O'dur.
Ve ennehû hüve rabüşşi'ra. (53/49)
Şi’ra yıldızının rabbi de O'dur.
Ve tadhakûne ve lâ tebkûn (53/60)
Ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz (I)..
Fescüdü lillâhi va'büdû. (53/62)
Allah için secde edin. ibâdet edin.

K A M E R S Û R E S İ
Huşşean ebsârühüm yahrücûne minel ecdâsi keenehüm cerâdün münteşir. (54/7)
Gözleri yere bakarak kabirlerinden, etrafa yayılan çekirge sürüsü gibi çıkacaklardır.
Ve lekad yessernel Kur'âne lizzikri fehel min müddekir. (54/17)
Yemin olsun ki, biz Kur'ânı tefekkür edilip öğüt alınsın diye kolay kıldık. İdrak eden var mi?.
Ve lekad yessernel Kur'âne lizzikri fehel min müddekir. (54/22)
Yemin olsun ki biz Kur'anı düşünülüp anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Düşünen var mi?.
Ve lekad yessernel Kur'âne lizzikri fehel min müddekir. (54/32)
And olsun ki biz Kur'ânı anlaşılıp ibret alınsın diye kolaylaştırdık.
İdrak eden var mi?.
Ve lekad yessernel Kur'âne lizzikri fehel min müddekir. (54/40)
Yemin olsun ki biz Kur'ânı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık.
Anlayan var mı?.
İnnâ külle şey'in halaknâhü bi kader. (54/49)
Gerçekten biz, her şeyi kaderiyle halkettik.
Ve külle şey'in fealûhu fizzübur. (54/52)
Onların yaptıkları her şey amel defterlerinde yazılıdır.

22/04/2003
http://gulizk.com

Ön sayfa