Bazı Ayetler ve Anlamları -51-

R A H M Â N S Û R E S İ

Er Rahmân. (55/1)
Rahmân.

Allemel Kur'ân. (55/2)
Kur'ânı öğretti.

Halekal insan. (55/3)
İnsanı yarattı.

Allemehül beyân. (55/4)
Açıklamayı öğretti.

Eş şemsü vel kameru bi hüsbân. (55/5)
Güneş ve ay hesapladır.

Ven necmü veşşecerü yescüdân. (55/6)
Yıldız ve ağaç secdededir.

Ves semâe rafeahâ ve vedaal mîzân. (55/7)
Semayı yükseltti ve şaşmaz dengeyi “0” koydu.

Ellâ tatğav fil mîzân. (55/8)
Sakın ölçüden dışarı çıkmayın.

Ve ekîmül vezne bil kısti ve lâ tuhsirul mîzân. (55/9)
Ölçüyü koruyun ve tartıda hüsrana yol açmayın!.

Vel arda veda ahâ lil enâm. (55/10)
Yeri de nimetler için var kıldı.

Fîhâ fâkihetün ven nahlü zâtül ekmâm. (55/11)
İçinde meyveler ve salkım tomurcuklu hurma ağaçları vardır.

Vel habbü zül asfi ver reyhân. (55/12)
Ve kabuklu taneler ile reyhan vardır.

Febieyyi âlâi rabikümâ tükezziban. (55/13)
0 halde, Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?..

Halekal insâne min salsâlin kel fahhâr. (55/14)
O; insanı pişmiş bir çamur gibi balçıktan yarattı.

Ve halekal cânne min mâricin min nâr. (55/15)
(Allah) cinleri dumansız ateşten yarattı.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân . (55/16)
0 halde, Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz?..

29/04/2003
http://gulizk.com

Ön sayfa